Co zrobić, jeśli sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał OC?

OCUległeś wypadkowi a winny odjechał z piskiem opon? Takie sytuacje nierzadko zdarzają się na polskich drogach. Inne zdarzenie: wychodzisz rano do pracy i na parkingu przed domem zastajesz swoje auto z wgniecionym zderzakiem, porysowaną karoserią czy z wybitą szybą? Jak postępować w sytuacjach, gdy ktoś uszkodzi nam pojazd, ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie ma obowiązkowej polisy OC?

 

 

Jak to działa?

Gdy ulegniesz wypadkowi, koszty naprawy pojazdu spadają na firmę ubezpieczeniową, w której sprawca wykupił ubezpieczenie OC. Ty otrzymasz odszkodowanie, a winny zostanie ukarany odebraniem zniżek, na które pracował w ostatnim roku bezszkodowej jazdy. Co więcej, zapłaci wyższą składką za OC przy następnej polisie. Problem pojawia się sytuacji, gdy sprawca nie posiada ochrony ubezpieczeniowej lub nie udało się go zidentyfikować.

Misja UFG

Z myślą o takich zdarzeniach powstał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), organizacja do której mogą się zwrócić ofiary wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nieubezpieczonych kierowców. Poszkodowani mogą liczyć na wypłacenie odszkodowania z pieniędzy zgromadzonych przez UFG. Członkami UFG są wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce i dysponujące w swojej ofercie ubezpieczeniem komunikacyjnym OC i OC rolników. Członkowie Funduszu składają się na wypłaty odszkodowań z posiadanych środków ze składek OC płaconych każdego roku przez swoich klientów. Czyli w gruncie rzeczy, to my, kierowcy, składamy się na odszkodowania dla poszkodowanych.

Czy UFG zawsze wypłaci odszkodowanie?

Niestety nie. UFG wypłaci odszkodowanie tylko za następujące szkody:

  • na osobie m. in. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji;
  • materialne np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia; pamiętajmy jednak że wypłata nastąpi tylko pod warunkiem, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z uczestników zdarzenia, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Nie liczmy na to, że UFG wypłaci odszkodowanie za kolizje spowodowane przez nieustalonych sprawców, w których nikt nie odniósł obrażeń. Gdy zastaniemy na parkingu nasz samochód z wgniecionym zderzakiem, sami będziemy musieli pokryć szkody z własnej kieszeni.

rekompensata z UFG

Masz Autocasco? Zapomnij o rekompensacie z UFG!

Posiadacze polisy AC nie mają co liczyć na pokrycie szkód z UFG. Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówią: jeśli poszkodowany posiada Autocasco, nie otrzyma z UFG świadczenia za szkody materialne, a wyłącznie za szkody na osobie. Mając AC, o rekompensatę za szkody materialne kierowca winien się ubiegać w towarzystwie ubezpieczeniowym, z której zawarł Autocasco. UFG może zrekompensować kierowcy m. in. utracone zniżki, koszty holowania pojazdu (w sytuacji gdy AC nie obejmuje swoim zakresem holowania) czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Doznałem poważnego uszczerbku na zdrowiu. Jak zgłosić szkodę do UFG?

  • Poszkodowany zgłasza swoje roszczenia za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Żaden ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.
  • W przypadku strat materialnych poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada Autocasco. Ubezpieczyciel, za pośrednictwem którego zgłoszono roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody.
  • Dokumentacja wędruje do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Fundusz weryfikuje dokumenty i podejmuje decyzję odnośnie wypłaty odszkodowania.
  • Termin wypłaty odszkodowania wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Może się zdarzyć, że w tym terminie nie udało się wyjaśnić okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu czy wysokości świadczenia. Wtedy odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *