Lokaty terminowe i konta oszczędnościowe – kompleksowe porównanie

Lokaty terminoweLokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe to dwa najpopularniejsze produkty banków jeśli chodzi o możliwości lokowania oszczędności. Lokaty i konta posiadają zarówno podobieństwa jak i różnice. Wielu z nas staje przed dylematem – jaki sposób oszczędzania w banku wybrać – konto oszczędnościowe czy lokatę? Wybór nie jest prosty i przeważnie jest uzależniony od osobistych preferencji.

Oprocentowanie rzecz kluczowa

Konta oszczędnościowe oraz lokaty są zakładane ze względy na możliwość zarabiania na oszczędnościach. Lokaty i konta posiadają oprocentowanie, dlatego możemy na nich zarabiać otrzymując od banku odsetki. Wysokość zysków jest oczywiście uzależniona od wysokości oprocentowania. Jednak nie tylko oprocentowanie ma wpływa na potencjalne zyski. Znaczenie ma także rodzaj kapitalizacji czyli częstotliwość naliczania odsetek. Im częściej następować będzie kapitalizacja, tym większą kwotę odsetkową uzyskamy. Również rodzaj oprocentowania ma znaczenie. Banki w większości przypadków posiadają w swoich ofertach lokaty i konta oszczędnościowe ze stałym oprocentowaniem. Jednak znaleźć można również oferty ze zmiennym oprocentowaniem.

W tym przypadku, oprocentowanie jest uzależnione bezpośrednio od ceny pieniądza na rynku międzybankowym, a pośrednio od wysokości stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe zagwarantują nam większe zyski z oprocentowanych produktów oszczędnościowych. Banki, w przypadku kont oszczędnościowych, zastrzegają sobie również prawo do zmiany oprocentowania, jeśli stopy procentowe zostaną zmienione. Podsumowując, w okresie kiedy stopy procentowe rosną, warto zastanowić się nad lokatą ze zmiennym oprocentowaniem lub kontem oszczędnościowym. Kiedy stopy procentowe maleją , lepiej wybrać produkty bankowe z gwarancją niezmiennego oprocentowania.

Różnice pomiędzy kontem oszczędnościowym a lokatą terminowa

Lokata terminowa i konto oszczędnościowe to dwa różne produkty bankowe. Podstawową różnicą jest swoboda w dysponowaniu środkami. Lokata terminowa wiąże się z czasowym zamrożeniem oszczędności. Z kolei konto oszczędnościowe pozwala dysponować środkami pieniężnymi w każdej chwili. W przypadku lokaty, wcześniejsze wypłacenie oszczędności skutkować będzie utratą naliczonych odsetek. Konto oszczędnościowe umożliwia wypłacenie oszczędności wraz z naliczonymi odsetkami.

Płynność środków wiąże się z wysokością oprocentowania. Lokaty są z reguły wyżej oprocentowane niż konta oszczędnościowe, ponieważ zobowiązujemy się do „niekorzystania” z naszych oszczędności przez określony czas. Konto oszczędnościowe, przez to że umożliwia swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi, posiada niższe oprocentowanie. Posiadanie konta oszczędnościowego wiąże się także z ponoszeniem różnego rodzaju opłat, co nie ma miejsca w przypadku lokat terminowych. Opłaty obowiązują od dokonanych przelewów i czasami od samego prowadzenia konta. Oznacza to, że oprócz niższego oprocentowania, zyski z kont oszczędnościowych są ograniczane także przez koszty związane z funkcjonowaniem konta.

Osoby szukające sposobów oszczędzania często zastanawiają się nad wyborem pomiędzy lokatą bankową a kontem oszczędnościowym. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi, co tak naprawdę jest lepsze. Przeanalizujmy wady i zalety poszczególnych produktów oszczędnościowych. Zwróćmy uwagę na podobieństwa i różnice między tymi dwoma sposobami na oszczędzanie własnych środków finansowych.

Zalety oraz wady lokat bankowych

Lokaty bankowe są popularniejsze od kont oszczędnościowych. Pomimo tego, można spotkać przeciwników lokat bankowych. Na początku przyjrzyjmy się jednak podstawowym zaletom lokat bankowych. Lokaty to przede wszystkim zagwarantowany zysk, który jest uzależniony od oprocentowania. W momencie podpisywania umowy o lokatę, klient może dowiedzieć się jaki będzie zysk z lokaty. Lokaty to także prostota. Depozyty terminowe nie są skomplikowanymi produktami finansowymi. Wystarczy wpłacić pieniądze do banku. Następnie, po określonym czasie bank wypłaci nam nasze środki wraz z odsetkami. Lokata bankowa nie wiąże się również z ponoszeniem opłat. Jedynie należy pamiętać o pomniejszeniu naszych zysków o podatek Belki. Lokaty bankowe to różnorodność ofert. Zróżnicowanie lokat to kolejna zaleta tego typu produktów oszczędnościowych. Lokaty mogą różnić się zarówno pod względem rodzaju oprocentowania, jak i terminu zapadalności. Należy także pamiętać o bezpieczeństwie lokat, za które odpowiadają same banki oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Podsumowując, zalety lokat to:

 • pewność osiągnięcia zysków
 • nieskomplikowana konstrukcja
 • brak kosztów
 • różnorodność
 • bezpieczeństwo

Największą wadą lokaty jest zamrożenie deponowanych środków. Z tą kwestą wiąże się kilka niedogodności. M.in. to, że przedterminowe zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Klienci nie mogą także dopłacać środków do lokaty, ani wypłacić części oszczędności. Sporym minusem lokat jest również, to że większość ofert dostępnych na rynku posiada stałe oprocentowanie. Z jednej strony może to być korzystne, jeśli spodziewamy się obniżenia oprocentowania lokat. Z drugiej strony jednak, zmienne oprocentowanie gwarantowałoby nam dostosowywanie się do warunków rynkowych, czyli np. zwiększenie oprocentowania lokat w przypadku zwiększenia się inflacji lub podwyższenia stóp procentowych.

Zalety oraz wady lokat bankowych

Do wad lokat bankowych możemy zaliczyć:

 • czasowe zamrożenie oszczędności
 • brak możliwości dopłaty lub częściowej wypłaty środków
 • utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty
 • dominacja ofert ze stały oprocentowaniem (często zyski z lokat są nieadekwatne do warunków rynkowych)

Mocne i słabe strony kont oszczędnościowych

Konta oszczędnościowe są dobrym rozwiązaniem przy oszczędzaniu mniejszych kwot. Konto sprawdza się w sytuacjach, kiedy wiemy, że gromadzone oszczędności mogą nam się przydać i będziemy chcieli z nich skorzystać w przyszłości. Inną zaletą jest to, że deponując na koncie już parę złotych możemy czerpać z nich zyski. Konto oszczędnościowe charakteryzuje się często brakiem minimalnych kwot wpłaty. Konto oszczędnościowe posiada większość cech zwykłego rachunku bankowego. Dlatego możemy dokonywać przelewów naszych oszczędności oraz wypłacać je i wypłacać bez ograniczeń.

Zalety kont oszczędnościowych to:

 • wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie
 • swobodny i szybki dostęp do oszczędności
 • możliwość posiadania kilku kont w jednym banku
 • możliwość zarabiania na odsetkach już od małych kwot

Konta oszczędnościowe posiadają jednak także swoje wady. Największą jest ograniczona liczba darmowych przelewów. Przeważnie, przelewy dokonywane ponad limit ustalony przez bank, wiążą się z dodatkowymi opłatami. Inną wadą kont oszczędnościowych jest również to, że rachunki te posiadają niższe oprocentowanie niż lokaty bankowe. Jest to ceną jaką płaci klient w zamian za większą płynność środków. Warunki na jakich oferowane są konta oszczędnościowe są zmienne, co jest kolejną wadą tego typu rachunków. Banki zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków w trakcie umowy, które mogą dotyczyć: oprocentowania, liczby darmowych przelewów, wysokości opłat oraz minimalnej kwoty od której naliczane będą odsetki.

Reasumując, wady kont oszczędnościowych to:

 • ograniczona liczba darmowych przelewów
 • niższe oprocentowanie niż na lokatach bankowych
 • możliwość zmiany warunków umowy o konto oszczędnościowe przez banki w trakcie jej trwania

Co wybrać – konto oszczędnościowe czy lokatę terminową?

Jaki produkt oszczędnościowy wybierzmy, zależy do nas samych. Jeśli chcemy mieć rachunek bankowy i możliwość korzystania z oszczędności, ale jednocześnie chcemy zarabiać na odsetkach – lepszym rozwiązaniem są konta oszczędnościowe. W sytuacji, kiedy posiadamy większy kapitał i mamy świadomość, że przez dłuższy okres nie będzie on nam potrzebny – bardziej opłacalne będzie otworzenie lokaty terminowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *