Jak zrezygnować z członkostwa w SKOK?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Jak zrezygnować z członkostwa w SKOK?

Rezygnacja ze swojego członkostwa w SKOK musi być poparta pisemnym oświadczeniem o wypowiedzeniu, który składa ustępujący członek.

Deklaracja o rezygnacji powinna zawierać wszystkie niezbędne dane, pozwalające na zidentyfikowanie członka kasy oraz na jego usunięcie z systemu. Powinno się tam zatem znajdować imię i nazwisko osoby rezygnującej, jej pełen adres zamieszkania, PESEL, oraz co ważne, indywidualny numer członkowski, który został nadany podczas podpisywania umowy członkowstwa.

Oświadczenie powinno również zawierać wyraźną prośbę o wykreśleniu z listy członków. Na oświadczeniu niezbędny jest także własnoręczny podpis rezygnującego członka.Szukasz pomocy finansowej

Szukasz pomocy finansowej?

Szukasz pomocy finansowej? Masz już inne kredyty i banki nie chcą udzielić Ci kredytu? Jesteś zadłużony i brakuje Ci pieniędzy?

16 komentarzy
wyłudzenie chwilówki

Na czym polega i co grozi za wyłudzenie chwilówki?

Wyłudzenie chwilówki Na czym polega i co grozi za wyłudzenie chwilówki bądź kredytu? Według danych Związku Banków Polskich, kwartalnie średnio

0 komentarzy
Zawieszenie alimentów u komornika

Zawieszenie alimentów u komornika

Jak zawiesić alimenty u komornika? Zawieszenie alimentów jest możliwe za pośrednictwem wniosku, którego złożenie jest bezpłatne. Może do tego dojść

0 komentarzy

Jak zrezygnować z członkostwa w SKOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *