Jakie konsekwencje wiążą się z niespłacaniem chwilówek?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z popularnych chwilówek. Bardzo łatwa dostępność, krótki czas oczekiwania na pieniądze oraz niewiele formalności sprawia, że taka forma kredytu jest naprawdę powszechna. Prawda jest jednak taka, że tak niskie wymagania, które stawiane są przez firmy pożyczkowe, sprawiają, że wiele osób może mieć w przyszłości problem ze spłaceniem określonej należności. Jakie konsekwencje grożą osobom, które nie spłacają chwilówek?

Windykacja polubowna, czyli pozasądowa

Pierwszymi krokami, jakie podejmie pożyczkodawca w momencie, gdy będzie chciał odzyskać pieniądze z niespłaconej pożyczki, mogą być:

 • Propozycja pożyczkobiorcy przedłużenia chwilówki o określony okres;
 • Naliczenie ponadprogramowych kosztów, co skutkuje powiększeniem samego długu;
 • Obciążenie kosztami monitów, które mogą pojawiać się w formie elektronicznej, listowej czy telefonicznej;
 • Próba osobistego kontaktu;

Nie możemy jednak zapomnieć, że nie każda firma prowadzi działalność tego typu. W niektórych wypadkach sprawa przekazywana jest zewnętrznemu zakładowi.
Kiedy jednak taka sytuacja nie przyniesie oczekiwanych skutków, dług zostaje sprzedany konkretnej firmie windykacyjnej, która oczywiście pobiera za to określone opłaty, jakie będą musiały zostać poniesione przez dłużnika. Do działań takiej firmy możemy zaliczyć:

 • Doliczenie ponadprogramowych opłat;
 • Przejęcie długu;
 • Oferta rozłożenia zadłużenia na raty;
 • Wysyłanie wiadomości, których celem jest wezwania do jak najszybszego kontaktu, a także spłaty należności;

W przypadku, gdy wyżej wymienione działania nie przyniosą oczekiwanych skutków, firma windykacyjna ma prawo wpisać pożyczkobiorcę do jednego z rejestrów dłużników, a także wytoczyć proces sądowy.
Windykacja przymusowa, czyli sądowa

Celem sądowej windykacji jest uzyskanie tak zwanego tytułu egzekucyjnego, która pozwala pożyczkodawcy na ubieganie się o spłatę należności od pożyczkobiorcy. Kiedy tytuł ten otrzyma klauzulę wykonalności, sprawa konkretnego zadłużenia będzie przekazana bezpośrednio do kancelarii komorniczej. W takim momencie komornik w celu zaspokojenia danych roszczeń konkretnego wierzyciela ma prawo zająć:

 • Wierzytelności, rachunki bankowe, a także inne prawa majątkowe;
 • Należność za pracę, rentę, emeryturę, czy jakiekolwiek inne dochody;
 • Ruchomości, czyli na przykład samochód oraz nieruchomości – dom czy mieszkanie.

Nie możemy zapomnieć, że komornik nie zatrzymuje dla siebie żadnych środków finansowych, które ściągnie od dłużników. Jego zadaniem jest jedynie pobranie tak zwanych opłat egzekucyjnych, które odnoszą się do postępowania. W związku z tym po skończeniu pracy przekazuje on środki do wierzyciela, który zlecił mu tę pracę.
Co jeszcze grozi za niespłacanie chwilówki?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaci określonych należności w wyznaczonym okresie, to poza samym postępowaniem windykacyjnym, procesem sądowym, a także egzekucją komorniczą będzie musiał się on liczyć z ponadprogramowymi kosztami. Mówimy tutaj o opłatach za powiadomienia, które odnoszą się do zaległości w spłacie, kosztach sądowych, a także samej procedurze windykacyjnej. W związku z tym, bez wyjątku, każda umowa o chwilówkę musi zawierać informacje o wyżej wymienionych opłatach. Koszty te są regulowane przez ustawę antylichwiarską oraz konsumencką.
Czy za niespłacanie chwilówki możemy pójść do więzienia

Polskie prawo jasno mówi, że długi nigdy nie były i w dalszym ciągu nie mogą być bezpośrednim powodem, przez który trafia się do więzienia. Mimo to, w niektórych wypadkach mogą one być powiązanie z ograniczeniem wolności. W jakich wypadkach?

 • Świadome unikanie spłaty należności. Mówimy o momentach, gdy dłużnik sprzedaje rzeczy, które mogłyby być zajęte przez komornika;
 • Wyłudzenie pożyczki czy kredytu. W przypadku, gdy dłużnik uzyskał chwilówkę w nielegalny sposób;
 • Zaciągnięcie chwilówki z zamiarem jej niezwracania. Ma to miejsce, gdy dany dłużnik zaciąga największą możliwą chwilówkę i z premedytacją jej nie spłaca.

Jak widać, konsekwencje niespłacania chwilówek są naprawdę spore. Dlatego zawsze każdy z nas w czasie ich zaciągania powinien zachowywać umiar oraz rozsądek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *