Konto techniczne w banku

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Konto techniczne w banku – najważniejsze informacje o dodatkowym rachunku bankowym

Konto techniczne w banku to rachunek, który ma charakter pomocniczy dla banku i stosowany jest w zakresie prowadzenia operacji bankowych. Zastosowanie konta technicznego może mieć różny charakter, najczęściej wykorzystuje się je jako rachunek dodatkowy przy kredytach, do zakładania lokat, czy w ramach doładowywania kart prepaid. Z zasady funkcjonalność każdego konta technicznego jest ograniczona i realizowanych jest na nim wyłącznie kilka podstawowych operacji, związanych bezpośrednio z tymi produktami, dla których konto zostało stworzone.

Jak założyć konto techniczne i czym się różni od osobistego?

Jeśli chodzi o to jak założyć konto techniczne to należy wskazać, że możliwość jego założenia nie jest uzależniona od indywidualnej decyzji klienta banku, lecz powiązana jest z wybieranymi produktami i decyzją podejmowaną przez bank. To on odpowiada za stworzenie konta technicznego i dokonuje takiego działania w momencie, gdy konto będzie potrzebne do prowadzenia transakcji związanych z obsługą konkretnego produktu bankowego. Różnice między kontem osobistym a kontem technicznym dotyczą sposobu wykorzystywania. Przy koncie osobistym mówimy o rachunku do prowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. W każdym momencie można wypłacać  środki i nimi dysponować, do konta dołączona jest karta płatnicza. 

W momencie, gdy mowa o koncie technicznym to jego funkcjonalność jest ograniczona do konkretnych czynności, nie można ustanowić dla niego pełnomocnika, wykonanie transakcji ogranicza się do wykonywania przelewów, dostęp do środków jest ograniczona. W niektórych przypadkach również te podstawowe transakcje mogą być niedostępne dla klienta. Przykładem jest konto techniczne do kredytu, gdzie można sprawdzić tylko historię transakcji, a przelewy z konta dokonywane są w ramach transakcji banku, który pobiera z niego środki do spłaty kredytu.
Konto techniczne do spłaty kredytu – podstawowa wersja konta technicznego

Konto techniczne do spłaty kredytu to jedna z najczęstszych form wykorzystywania jeśli chodzi o konto techniczne. Wiele osób zaciągających kredyt spotka się z takim kątem. W tym przypadku bank tworzy specjalne konto, które ma służyć do spłaty zobowiązania. Mechanizm spłaty kredytu w przypadku zastosowania konta technicznego polega na tym, że klient wpłaca należność na numer konta technicznego, a w dniu spłaty raty wynikającej z harmonogramu bank pobiera określoną kwotę z konta na rzecz spłaty. W tym przypadku bardzo często funkcjonalności w przypadku konta technicznego są ograniczone wyłącznie do sprawdzania historii transakcji. Dokonywanie przelewów z takiego konta nie jest dostępne dla klienta.

Konto techniczne a komornik – czy środki będą zajęte

W przypadku korzystania z konta technicznego komornik nie będzie miał możliwości zajęcia środków, które tam będą się znajdować. W momencie, gdy wykorzystywane jest konto do spłat kredytów to przekształcenie go w konto techniczne do spłaty kredytów pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której środki z tego konta zostaną zajęte. To umożliwi dalsze regulowanie zobowiązania kredytowego.
Konto techniczne w przypadku lokaty

Decydując się na produkt oszczędnościowy trzeba będzie w banku albo założyć rachunek osobisty, albo zdecydować się na konto techniczne. Jeśli ktoś nie chce zakładać kolejnego rachunku osobistego to w tej sytuacji założenie konta technicznego wydaje się, że będzie najlepszym rozwiązaniem. Na tym koncie będą wpłacane środki, które potem znajdą się na lokacie. Jeśli lokata zostanie zakończona to pieniądze przekazane będą ponownie na rachunek techniczny, a z tego rachunku będzie można przelać je na swoje konto osobiste. Przy tym jednak warto zachować ostrożność i sprawdzić jakie ewentualnie koszty będą ponoszone w momencie wypłaty środków z konta technicznego a rachunek osobisty w innym banku.Stosowane niekiedy działania mają zachęcić do założenia konta osobistego, ponieważ koszty przelewu są na wysokim poziomie.

Obsługa kart przedpłaconych kontem technicznym

Kolejną opcją wykorzystywania konta technicznego są karty przedpłacone. W tym przypadku te środki, które na karcie przedpłaconej mają się znajdować wpłaca się właśnie na konto techniczne, które do danej karty zostaje przypisane. Można korzystać w tym przypadku z sumy, jaką zasiliło się konto techniczne. Doładowania takie można robić wielokrotnie. Wygoda związana jest tutaj z tym, że samemu decyduje się o tym ile pieniędzy będzie się na takie konto wpłacało. Karta nie jest personalizowana więc też można np dać ją dziecku na wycieczkę i wtedy zasilić ją jakąś mniejszą kwotą.
Jak odzyskać pieniądze z konta technicznego?

W przypadku konta technicznego wypłata środków raczej nie będzie możliwa. Jeśli ktoś zastanawia się jak odzyskać pieniądze z konta technicznego to należy wskazać, że to konto ma pewne ograniczenia. Jeśli związane jest z kredytem to zazwyczaj wypłata środków nie jest możliwa i są one zaliczane przy kolejnej racie na poczet jej spłaty. Jeśli rachunek techniczny ma inną formułę to niekiedy możliwe jest dokonanie spłaty na konto osobiste, jednak to uzależnione będzie od charakteru konta i jego funkcjonalności.

Konto techniczne w banku

Jeśli konto służy do spłacania zobowiązań i dojdzie do sytuacji, w której środki na nim pozostanie po uregulowaniu zobowiązania to środku zostaną przelane na rachunek osobisty, który był wskazany w umowie. Można również wypłacać pozostałą kwotę w kasie banku albo przekazem pocztowym. Ostateczne działanie konta osobistego jest uzależnione od tego jakie warunki funkcjonowania zostały ustalone umową.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *