Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy

Przedsiębiorca, który niedawno zarejestrował swoją firmę, a szuka dodatkowego finansowania, ma ograniczony wybór ofert. Chcąc pożyczyć gotówkę na pokrycie wydatków związanych z działalnością, uzyskać środki na inwestycje, podratować budżet w celu zachowania płynności finansowej, powinien wnioskować o kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy. Kto i na jakich zasadach pożycza pieniądze firmom z krótkim stażem?

Z jakiego powodu kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy nie jest dostępny w każdym banku?

Młoda firma nie jest w oczach instytucji finansowych tak samo wiarygodna, jak przedsiębiorstwo działające na rynku kilka lat. Na starcie trudno jest od razu uzyskać odpowiednią rentowność i zysk wystarczający jako zabezpieczenie minimalizujące ryzyko banku. Z tego powodu kredytowe oferty bankowe w przewadze skierowane są do przedsiębiorców mogących pochwalić się co najmniej półrocznym lub rocznym stażem. Bankowy kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy może zostać udzielony, ale nie w każdym przypadku i na specjalnych zasadach. To, jak długo istnieje firma, ma istotne znaczenie dla decyzji kredytowej. Żeby otrzymać dodatkowe środki dla nowego biznesu, warto sprawdzić oferty:
 1. kredytów na start przyznawanych od 1. dnia istnienia biznesu,
 2. kredytów hipotecznych dla firm,
 3. kredytów obrotowych dostępnych w formie odnawialnej i nieodnawialnych linii kredytowej,
 4. kredytów inwestycyjnych.
Najlepiej, gdy firma działa już pół roku, bo ten okres bywa wystarczającym warunkiem do udzielenia finansowania przez bank.

Na co można przeznaczyć kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy?

Część ofert pozwala na sfinansowanie bieżących wydatków. Znajdą się też takie na rozwój działalności. Dla tych, którzy nie chcą zdradzać sposobu wykorzystania środków, pozostają pożyczki pozabankowe, które charakteryzują się większą elastycznością od bankowych kredytów.
Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy

Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy czy kredyt na start? Porównanie ofert

O środki finansowe z przeznaczeniem na cele firmowe można ubiegać się jeszcze przed rejestracją działalności. Część banków decyduje się na podjęcie ryzyka. Wspierający start kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy przyznawany jest na podstawie biznes planu, prognozy rozwoju i potencjału działalności. Minusem takiego finansowania w porównaniu do ofert kredytowych dla istniejących już przedsiębiorstw są wyższe koszty. Szanse na tańszy kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy rosną wraz z doświadczeniem właściciela biznesu. Ten, kto wykaże staż co najmniej 6 miesięcy, może liczyć na lepszą ofertę. Jeszcze lepszą może jednak uzyskać ten, kto ma na koncie co najmniej jeden zamknięty rok podatkowy. W tym przypadku instytucja finansowa ma możliwość lepszego oglądu sytuacji finansowej firmy. Takie praktyki stosowane są zarówno w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i przedsiębiorstw zatrudniających pracowników.
Co jest wymagane do wnioskowania o kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy?

Od przedsiębiorcy, który już działa na rynku, wymagane jest:
 1. potwierdzenie rejestracji firmy w CEIDG,
 2. posiadanie konta firmowego (wyciąg z konta firmowego),
 3. zaświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec US i ZUS,
 4. potwierdzenie rozliczeń księgowych i podatkowych, np. podatkowa książka przychodów i rozchodów.
Osoba, która prowadzi działalność krócej niż 12 miesięcy, najpewniej będzie musiała wykazać odpowiednie zabezpieczenie. Będzie ono ograniczało ryzyko instytucji finansowej pożyczającej pieniądze młodej firmie. W przypadku, gdy ma zostać udzielony kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy na start najprawdopodobniej wymagany będzie biznes plan.
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zostaną sprawdzone pod kątem historii kredytowej przed otwarciem firmy. W przypadku zaległości uzyskanie finansowania w banku może być utrudnione.
Jak zabezpieczyć kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy?

Dostępność ofert raczkujących na rynku firm zwiększa gwarancja de minimis. To rodzaj państwowej pomocy udzielanej w ramach pomocy publicznej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego bądź inwestycyjnego. Mogą z niej skorzystać mikro, małe i średnie firmy. Pozwala na uzyskanie finansowania podmiotom z krótką historią kredytową lub niedysponującym odpowiednim majątkiem do zabezpieczenia kredytu. Taki rodzaj zabezpieczenia nie generuje kosztów związanych z jego ustanowieniem. Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
Alternatywą dla tego zabezpieczenia jest m.in.:
 1. poręczenie innego podmiotu,
 2. zabezpieczenie na majątku trwałym, np. hipoteka nieruchomości
 3. papier wartościowy,
 4. weksel in blanco.
Jak wnioskować o kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy?

Instytucje finansowe od zainteresowanych uzyskaniem finansowania na działalność wymagają złożenia wniosku. Zarówno do banku, jak i firmy pożyczkowej można aplikować online lub stacjonarnie. Najłatwiej jest tym przedsiębiorcom, którzy posiadają konto firmowe i zdecydują się na kredyt w banku, którego są klientem. Bank po skompletowaniu wszystkich dokumentów wyda decyzję, a pieniądze powinny znaleźć się na koncie firmowym natychmiast po podpisaniu umowy.

Alternatywa dla bankowego kredytu dla firm poniżej 12 miesięcy

Do sfinansowania działalności na początku jej istnienia może posłużyć nie tylko kredyt, gdyż dostępne są alternatywne rozwiązania:
 1. pozabankowe w formie pożyczki dla firm,
 2. leasing – w formie klasycznej na pozyskanie środka trwałego, np. pojazdu lub jako pożyczka leasingowa,
 3. faktoring – pozwalający zachować płynność finansową.

Wybór odpowiedniej firmy finansowania ma duże znaczenie dla późniejszej kondycji firmy. Zobowiązanie nie powinno pogorszyć pozycji biznesu. Warto porównać wszystkie oferty na kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy z alternatywnymi, by znaleźć tą z najlepszymi warunkami.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *