Pożyczki prywatne

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Pożyczki prywatne są bardzo dobrą alternatywą dla standardowych opcji finansowania z banku czy firmy pożyczkowej. Bardzo dużą zaletą takiego rozwiązania jest to, że szanse jej otrzymania są bardzo duże i wymagane jest minimum formalności.

Tego rodzaju pożyczka dla wielu osób jest ostatnią deską ratunku, zwłaszcza gdy nie posiada się odpowiedniej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Jest to również szansa dla zadłużonych i wpisanych do rejestrów dłużników.

Czym charakteryzuje się pożyczka prywatna?

Pożyczka prywatna jest specjalną formą finansowania, udzielaną przez osoby prywatne. Pożyczkobiorca musi ją spłacić w uzgodnionym terminie, wraz ze wszystkimi kosztami, które zostały zawarte w umowie. Uzyskanie takiego finansowania wiąże się z niewielką ilością formalności, pieniądze mogą być udzielone nawet osobom posiadającym zadłużenie.

Zawsze w przypadku kredytu bankowego pieniądze wypłaca instytucja, która działa zgodnie z określonymi prawami. Natomiast w przypadku pożyczek prywatnych, gotówkę otrzymujemy od osoby fizycznej, która nie musi posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej.Jakie wymagania musi spełnić osoba korzystająca z pożyczki prywatnej?

Wymagania, które musi spełnić pożyczkobiorca ubiegający się o pożyczkę prywatną są najczęściej bardzo proste i niewymagające. Najpopularniejsze wymogi to:

 • – ukończony 18 rok życia,
 • – dowód osobisty,
 • – polskie obywatelstwo.

Zazwyczaj nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o pracy czy uzyskiwanych dochodach, ponieważ podczas ubiegania się o pożyczkę prywatną, zdolność kredytowa klienta w ogóle nie jest weryfikowana. Dodatkowo pożyczkodawca nie sprawdza takich rejestrów jak: KRD, BIK, BIG albo ERIF. Przy bardzo dużych kwotach będzie potrzebny poręczyciel, zabezpieczenie w postaci nieruchomości albo podpisanie specjalnego weksla.Gdzie można znaleźć pożyczkę prywatną?

Każdego miesiąca wiele osób zastanawia się nad tym, gdzie można uzyskać pożyczkę prywatną. Istnieje wiele miejsc, w których możemy znaleźć taką ofertę.

W większych miastach wywieszane są reklamy na słupach ogłoszeniowych, a także możemy znaleźć informacje na ten temat w lokalnej prasie. Dobrym sposobem jest również przeszukanie ogłoszeń w internecie na specjalnych serwisach i forach, gdzie oferowane są pożyczki społecznościowe.Zabezpieczenie pożyczki prywatnej

W momencie zawierania jakiejkolwiek umowy wzajemnej należy wziąć pod uwagę aspekty ochrony każdej ze stron. Zabezpieczenie pożyczki to narzędzie, które ma ograniczyć ryzyko braku ekwiwalentności wzajemnego zobowiązania. Zabezpieczenie daje możliwość pożyczkobiorcy alternatywne wyegzekwowanie wierzytelności, a przez to zaspokojenie roszczeń. Zabezpieczenia dzielimy na: osobowe (weksel, poręczenie, poddanie się egzekucji) i rzeczowe (np. hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie). Zarówno te jak i te zabezpieczenia są w stanie uchronić pożyczkodawcę przed niesolidnym dłużnikiem.

Jednak najskuteczniejszym rozwiązaniem wydaje się weksel. To papier wartościowy, z którego wynika bezwarunkowa zapłata określonej sumy pieniężnej na rzecz remitenta (odbiorcy weksla) przez wystawcę weksla. Ma za zadanie zabezpieczać interesy stron w transakcji pieniężnej.

Znajdują się tam takie dane jak:
– nazwa;
– miejsce i termin płatności;
– nazwisko wierzyciela;
– bezwarunkowe polecenie zapłaty konkretnie oznaczonej sumy pieniężnej;
– podpis wystawiającego weksel;
– miejsce i datę wystawienia weksla.

Zalety, jakie przemawiają za tym rodzajem zabezpieczenia pożyczki prywatnej to przede wszystkim łatwość jego sporządzenia i wyjątkowa skuteczność podczas egzekucji. Posiadanie ważnego weksla daje możliwość przeprowadzenia szybkiego i bezproblemowego postępowania sądowego. Ze względu na to jesteśmy w stanie w krótkim czasie uzyskać niezbędny nakaz zapłaty dla przeterminowanego weksla i egzekwować wierzytelność. Jednocześnie dłużnik jest bardzo ograniczony w trakcie postępowania w kwestii skutecznego uchylenia się od zobowiązania opatrzonego wekslem.Pożyczki prywatne pod weksel

Coraz rzadziej spotykane rozwiązanie stanowią tzw. pożyczki pod weksel, sukcesywnie zastąpione przez pożyczki bankowe, pozabankowe bądź społecznościowe. Ten rodzaj wsparcia finansowego wiąże się zarówno z szerokim wachlarzem zalet, jak również z ryzykiem, szczególnie odczuwalnym przez osoby niemające odpowiedniej wiedzy na jego temat. Czym dokładnie odznaczają się pożyczki wekslowe?

Weksel, stanowiący jej nieodłączny element, to papier wartościowe o określonej przez prawo formie. Odznacza się on tym, że złożony na nim podpis jest równoznaczny z przyjęciem zobowiązania wekslowego i jest podstawą wszelkich roszczeń. Pożyczki pod weksel zawierane są między dwoma osobami prywatnymi, poza wszelkimi instytucjami bankowymi, dlatego ze względu na to, w większości przypadków z tego rozwiązania korzystają osoby pozbawione zdolności kredytowej. Inwestor udzielający wsparcia finansowego nie sprawdza wysokości zarobków oraz wcześniejszej historii beneficjenta – ponad to, prywatna pożyczka udzielona może zostać również w przypadku, w którym osoba posiada negatywną historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej, zalega z zapłatą danej faktury lub długi komornicze.
W przypadku pożyczki, prawidłowo wypełniony weksel zawierać powinien takie elementy jak:

 • – nazwa „weksel” na początku papieru wartościoweg0o
 • – miejsce oraz data zawarcia weksla
 • – miejsce oraz data pełnej spłaty pożyczki
 • – dane inwestora
 • – dane beneficjenta
 • – kwota pożyczki
 • – kwota do zapłaty
 • – trasata
 • – podpis osoby udzielającej wsparcia finansowego

Pożyczka pod weksel wiąże się jednak ze sporym ryzykiem, ze względu na fakt, iż w przypadku braku terminowej spłaty, pożyczkodawca uzyska pełen dostęp do majątku beneficjenta oraz prawo do wyegzekwowania kwoty znajdującej się na wekslu. W przypadku zawierania tego rodzaju umów należy dopilnować wszelkich formalności, w celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.
Jak prawidłowo napisać umowę pożyczki prywatnej?

Zgodnie z przepisami prawa, dla kwot wyższych niż 1000 złotych należy sporządzić umowę pisemną. Jednak z takiego rozwiązania warto skorzystać także wtedy, gdy pożyczamy niższe sumy pieniędzy. Umowa pisemna będzie potwierdzeniem zawartej transakcji i pozwoli zabezpieczyć nasze interesy. Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki prywatnej?

 • – Informacje dotyczące stron pożyczki prywatnej- dane osobowe pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych, adresy zamieszkania.
 • – Wskazanie przedmiotu umowy– w przypadku pożyczki pieniężnej, należy wskazać kwotę (zarówno zapis liczbowy, jak i słowny) oraz walutę pożyczanej sumy. Oprócz pieniędzy można pożyczać także inne dobra materialne.
 • – Czas trwania umowy pożyczki oraz termin jej spłaty– określenie konkretnego dnia, w którym należy ostatecznie spłacić pożyczkę. Gdy pożyczka na być spłacana w ratach, należy uwzględnić w umowie harmonogram spłat lub podać kolejne daty, w jakich dłużnik będzie spłacać raty. Należy także uściślić, czy pożyczka będzie spłacana gotówką, czy przelewem bankowym.
 • – Koszty związane z pożyczką– należy uwzględnić tutaj wysokość oprocentowania pożyczki, a także kary umowne za ewentualne przekroczenie terminu spłaty.
 • – Zabezpieczenie pożyczki prywatnej– zapis informujący o wybranej formie zabezpieczenia, takiej jak przykładowo weksel lub zastaw.
 • – Określenie formy wprowadzania zmian – to niezbędny zapis w umowie. Zazwyczaj wystarczy zdanie: “Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”.
 • – Data zawarcia umowy, miejscowość, podpisy stron– dokument bez podpisów jest nieważny. Dopiero podpisanie umowy nadaje jej moc prawną. Podpisy składamy zarówno na swoim egzemplarzu, jak i na dokumencie przeznaczonym dla drugiej strony.
Prywatne pożyczki pozabankowe

Pożyczka prywatna przez internet nie jest udzielana na takich samych zasadach, jak popularne chwilówki, które dostępne są natychmiast po wypełnieniu wniosku. Firmy pożyczkowe korzystają z gotowych systemów, dzięki którym proces zaciągania szybkiej pożyczki online jest w pełni zautomatyzowany.

Natomiast jeśli chodzi o prywatne pożyczki online to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ umowa najczęściej spisywana jest w obecności obu stron. Plusem takiego rozwiązania jest to, że klient może liczyć na dojazd pożyczkodawcy do swojego miejsca zamieszkania, więc nie trzeba się przejmować tym, że będziemy musieli gdzieś dojeżdżać i tracić czas.

Pozabankowe pożyczki prywatne są bardzo dobrą alternatywą dla dostępnych na rynku firm pozabankowych oraz banków. Warto jednak z takiego rozwiązania korzystać tylko, gdy nie mamy już innego wyjścia, ponieważ koszty najczęściej są znacznie wyższe niż standardowego kredytu.

Jeżeli posiadamy stałą pracę i zdolność kredytową to zdecydowanie lepiej jest wybrać się do banku po kredyt albo nieco droższą pożyczkę w firmie pozabankowej.Prywatne pożyczki od prywatnych ludzi

Decydując się na pożyczkę prywatną musimy wiedzieć, że wiąże się z nią ryzyko. W Internecie bardzo łatwo trafić na różnego rodzaju oszustów, którzy po pobraniu opłaty weryfikacyjnej już więcej się z nami nie skontaktują. Taka opłata może być również pobierana w formie przedpłaty lub na inne cele. Przestępcy są w tym temacie niesamowicie kreatywni.

Chcąc uzyskać taką pożyczkę możemy spotkać się z wieloma typami oszustw. Może to być wyłudzenie danych albo ukryte koszty manipulacyjne. Często przeprowadzane weryfikacje sms wiążą się z opłatą nawet kilkudziesięciu złotych.

Zanim zdecydujemy się na taką pożyczkę zdecydowanie warto zweryfikować potencjalnego inwestora. Korzystajmy z zaufanych stron i nigdy nie dawajmy się nabrać na opłaty, które nie gwarantują nam podjęcia pieniędzy. Przez każdą transakcją upewnijmy się z jakiego źródła mamy wziąć kredyt.Pożyczki prywatne dla zadłużonych

Prywatne pożyczki to idealny sposób na otrzymanie dodatkowej gotówki dla osób zadłużonych. Indywidualni inwestorzy nie potrzebują zaświadczeń o dochodach ani czystej historii kredytowej. Takie pieniądze pozwolą nam na sfinansowanie naszych bieżących potrzeb lub opłacenie zaległych rachunków.

Otrzymując pożyczkę prywatną możemy pozbyć się swoich długów i ponownie stanąć na nogi. Kredyt uzyskany od pożyczkobiorcy może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie ważne jak bardzo jesteśmy już zadłużeni, prywatny pożyczkodawca pomoże nam w trudnych chwilach.

Kredyt prywatny polecany jest osobom, które posiadają wpis do KRD lub innych rejestrów. Udzielenie pożyczki jest szybkie i nie narażamy się na ryzyko kolejnej odmowy. Jedną pożyczką prywatną możemy spłacić swoje zobowiązania i wyjść z niekomfortowej sytuacji raz na zawsze.Pożyczki prywatne online. Gdzie szukać ofert?

Ofert pożyczek prywatnych możemy szukać w wielu miejscach. Najczęściej ich oferty pojawiają się na portalach społecznościowych, na przykład na Facebooku. Spora ilość ofert możemy również znaleźć na popularnych serwisach ogłoszeniowych typu Olx czy Gumtree.

Powyższe metody są jednak uciążliwe i wymagają czasu. Najwydajniej jest korzystać z platform, które zrzeszają inwestorów, jak na przykład finansowo.pl. Na tego typu platformach mamy pewność, że korzystamy z usług zweryfikowanych pożyczkodawców.

Zdecydowanie się na tego typu platformę gwarantuje nam również, że otrzymamy ofertę najkorzystniejszą z naszego punktu widzenia i dostosowaną do naszych potrzeb. Wszystko szybko, wygodnie i bez sprawdzania BIK. W każdej chwili możemy również przerwać wypełnianie wniosku i poczekać na inną korzystniejszą ofertę.Pożyczki prywatne bez sprawdzania baz

Największą zaletą pożyczek prywatnych jest możliwość uzyskania pieniędzy nawet jeżeli widniejemy w bazach danych jako zadłużeni. Osoby prywatne nie sprawdzają baz dłużników takich jak KRD czy ERIF. Nie będzie nam tez potrzebna pozytywna historia kredytowa. W wielu przypadkach pożyczkę można uzyskać posługując się tylko dowodem osobistym.

Pożyczki prywatne udzielane są na podstawie zastaw, weksla, oświadczeń lub innych form potwierdzenia naszej gotowości do spłaty kredytu. Wszystko zależy od udzielającego pożyczki. Gotówkę możemy dostać do ręki omijając nasze konto bankowe, na którym możemy mieć egzekucję.

Dzięki braku weryfikacji w bazach jest to zdecydowanie korzystna oferta biorąc pod uwagę sytuacje zadłużonych osób. W odróżnieniu od banków i firm pożyczkowych możesz uzyskać realne pieniądze bez kompletowania dokumentów i bez obaw o odrzucenie wniosku.Pożyczki prywatne dla zadłużonych z komornikiem

Będąc w sytuacji podbramkowej bardzo często szukamy pomocy u znajomych i rodziny. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości, a sytuacja pogarsza się dodatkowo kiedy na głowie mamy już komornika. Nie możemy wtedy liczyć na pożyczki w żadnych oficjalnych instytucjach.

Ratunkiem mogą się wtedy okazać pożyczki od osób prywatnych, które zwykle nie weryfikują poziomu naszego zadłużenia ani zdolności kredytowej. Powoduje to, że taka forma finansowania jest dostępna nawet dla osób, które posiadają bardzo duże zobowiązania. Dla prywatnych pożyczkodawców nie ma znaczenia odmowa innych instytucji finansowych.

Jeżeli masz już komornika i żaden bank czy firma pożyczkowa nie chce udzielić Ci kredytu pożyczka prywatna będzie jedynym rozwiązaniem. W większości przypadków otrzymasz pieniądze bez problemu, prosto na konto bankowe lub „do ręki”.Pożyczki prywatne od ludzi. Kto może zostać inwestorem?

Pożyczkodawcą prywatnym może zostać każda osoba, która dysponuje gotówka i chce udzielać kredytów. Może to być osoba fizyczna lub osoba prawna, taka jak fundacja czy spółka. Nie ma tutaj ograniczeń, nie może to być jednak osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną z pożyczkami.

Pożyczek prywatnych udzielają inwestorzy, którzy w zamian za procent udzielają pomocy finansowej. Działalność taka chroniona jest ustawą o kredycie konsumenckim i jest objęta ochroną prawną, zarówno w przypadku pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy

Przez wzgląd na duże ryzyko nieoddania takiej pożyczki w terminie, inwestorzy często decydują się na wyższe niż standardowe koszty kredytu. Wiąże się to oczywiście z udzielaniem wsparcia finansowego osobom w niepewnej sytuacji, zadłużonych i wpisanych do rejestrów dłużników.161 myśli na temat “Pożyczki prywatne

  • 18 lipca, 2022 o 07:20
   Permalink

   Potrzebuje pozyczki 5000zl natychmiast sprawa życia i śmierci jestem pod sciana

   Odpowiedz
  • 26 stycznia, 2023 o 15:24
   Permalink

   Potrzebuje pożyczki w kwocie 30000tysiecy

   Odpowiedz
   • 13 listopada, 2023 o 23:03
    Permalink

    Witam pilnie potrzebuje pozyczyc do 5000f, bez przedplaty ,nagly niespodziewany wydatek prosze o szybka odpowiedz, z gory dziekuje 🙂🙃

    Odpowiedz
 • 19 maja, 2021 o 08:02
  Permalink

  Witam potrzebuje pożyczki prywatnej w kwocie 35 000 zł . Jakie trzeba spełnić warunki ?

  Odpowiedz
  • 11 września, 2021 o 13:06
   Permalink

   Potrzebuję 15tys na 4 – 5 lat bez przedplat, posiadam stale dochody. Proszę o informację na maila gafa20@wp.pl.

   Odpowiedz
  • 13 października, 2021 o 08:59
   Permalink

   Witam jestem zainteresowana pożyczka w kwocie 15 000 spłata po 1000zl
   Pracuje, posiadam umowę wiec jestem w stanie spłacić pozyczke.
   Prosze o szybka odpowiedź.
   Alocha9797@gmail.com
   514285669
   Pilne
   Dziękuję
   Alicja Dembowska

   Odpowiedz
  • 22 października, 2021 o 13:44
   Permalink

   Potrzebuje pozyczyc 3000 tys. Monika tel. 666603196

   Odpowiedz
  • 21 listopada, 2021 o 13:02
   Permalink

   Witam potrzebuje pożyczki gotówkowej od prywatnego inwestora

   Odpowiedz
   • 16 czerwca, 2023 o 11:31
    Permalink

    Potrzebuje pożyczyć 8000 zł. Spłata w ratach
    Sprawa pilna
    Pozdrawiam Robert

    Odpowiedz
  • 2 września, 2022 o 13:32
   Permalink

   Potrzebuję pizyczyc 350000 zł na maksymalny okres . Jakie są warunki pozyczki . Proszę o szybką odpowiedź. Mój meil kepa377@gmail.com.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 29 listopada, 2023 o 20:31
    Permalink

    Szukam pożyczki 50 tys zł na 5 lat na spłatę zadluzen w ewidencji.
    Proszę o kontkatk Emil

    Odpowiedz
  • 21 grudnia, 2022 o 12:31
   Permalink

   Witam bardzo pilnie potrzebuje pozyczki . Proszę o kontakt na nr 796280390

   Odpowiedz
 • 19 maja, 2021 o 08:32
  Permalink

  Uwaga na oszustów! Szczególnie aktywne ostatnio są niejaka: Anna Smolokowska, Izabela (Isabela) Krupa oraz Joanna Makowska, posługująca się adresem mailowym joanna.makowska.finanse@gmail.com. Szczególnie wredna jest ta ostatnia. Do samego końca potrafi się świetnie maskować, wyłudza trzy procent sumy rzekomej pożyczki, jako jej równie rzekome „ubezpieczenie” oraz skany dowodów tożsamości. Wyłudzone pieniądze za pośredenictwem wpływają na konto w Polsce (rzecz jasna na „słupa”).

  Odpowiedz
  • 19 maja, 2021 o 08:34
   Permalink

   Przepraszam za przejęzyczenie: powinno być Anna Smolikowska. A kasa dla rzekomej Joanny Makowskiej wpływa na polskie konto za pośrednictwem PayU.

   Odpowiedz
  • 11 sierpnia, 2023 o 09:38
   Permalink

   Dzień dobry chciałbym pożyczkę 15 000 może ktoś napisać i odpowiedzieć jakiś szybciej w razie czego podaje maila i numer telefonu miroslawfalak@gmail.com 535947382

   Odpowiedz
 • 19 maja, 2021 o 08:34
  Permalink

  Przepraszam za przejęzyczenie: powinno być Anna Smolikowska. A kasa dla rzekomej Joanny Makowskiej wpływa na polskie konto za pośrednictwem PayU.

  Odpowiedz
  • 24 maja, 2021 o 12:33
   Permalink

   Miałam z tą Panią do czynienia w Sensie z Joanną Makowska wyłudziła pieniądze i słuch zaginął. W życiu nie widziałam bardziej przekonującej kobiety .

   Odpowiedz
 • 2 czerwca, 2021 o 09:12
  Permalink

  Oferuję pożyczkę od 5000 do 500 000 zł bez żadnej płatności.

  Odpowiedz
 • 5 sierpnia, 2021 o 13:40
  Permalink

  Witam pilnie potrzebuje pożyczki w kwocie 40 tysięcy na 70 miesięcy, bardzo proszę o kontakt mailowy

  Odpowiedz
 • 24 sierpnia, 2021 o 17:36
  Permalink

  Witam. Pilnie potrzebuję pomocy finansowej. Bardzo proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 5 października, 2021 o 12:23
  Permalink

  Poszukuję finansowania. Proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 8 października, 2021 o 13:29
  Permalink

  Pilnie potrzebuję 12000. Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 16 października, 2021 o 08:06
  Permalink

  Potrzebuję 15 tys euro na 2 lata proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 23 października, 2021 o 06:33
  Permalink

  Dzień dobry, potrzebuję 10000 złotych na już. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 9 stycznia, 2023 o 12:30
   Permalink

   Bardzo proszę o pozycKe 10000 zł na juz

   Odpowiedz
 • 13 listopada, 2021 o 13:25
  Permalink

  Potrzebuję pilnie 60000zł. Bardzo proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 24 listopada, 2021 o 16:02
  Permalink

  Szukam pożyczki na raty,z jasnymi warunkami i bez opłaty wstępnej i przedpłat,kwota to 5tyś zł,chętynie poznam ofertę,Jestem osobą pracującą,interesuje mnie opcja prywatna,wywiozuję się z umowy miedzy stronami,jestem z Bielsko-Biała Śląskie
  to email. artur.dudys@yahoo.com
  tel.510239766,
  Artur

  Odpowiedz
 • 2 stycznia, 2022 o 18:42
  Permalink

  Pożyczka prywatna czy ogłoszenie aktualne pilnie potrzebuje pożyczki prywatnej jakie warunki muszę spełniać bardzo proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 2 stycznia, 2022 o 20:10
  Permalink

  Pożyczka prywatna czy jest możliwość pożyczki jakie warunki proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 6 stycznia, 2022 o 13:47
  Permalink

  Pozyczkaprywatna czy jest możliwość pożyczki proszę o kontakt mailowy pilne potrzebuje jakie warunki muszę spełniać

  Odpowiedz
 • 17 stycznia, 2022 o 11:47
  Permalink

  Dzień dobry!
  Poszukuję 40 – 60 tysięcy zł. bez baz na raty
  To jest kwota która pozwoli mi pozbyć się problemu
  Mam zaległości, nie mam komornika
  Mam dwa źródła dochodów działalność gospodarcza i emerytura
  telefon: 512196471
  MAIL: andrzejgerono@o2.pl

  Odpowiedz
 • 3 lutego, 2022 o 16:29
  Permalink

  Dzień dobry czy jest możliwość pożyczki prywatnej proszę o kontakt jakie warunki muszę spełniać bardzo pilne czy jest możliwość kontaktu jeszcze dzisiaj tel 694209884 pilne

  Odpowiedz
 • 24 lipca, 2022 o 09:18
  Permalink

  Dzień dobry potzrebuje pożyczki na już na dużą kwotę

  Odpowiedz
 • 1 sierpnia, 2022 o 09:14
  Permalink

  Witam. Potrzebuję pożyczki prywatnej na zakup samochodu w kwocie 30 000 zł. Bardzo proszę o jakiś kontakt 511 721 073.

  Odpowiedz
 • 23 września, 2022 o 05:40
  Permalink

  Dzień dobry. Jestem zainteresowany pożyczką prywatną w kwocie 60 tyś. zł. na otwarcie działalności gosp. Proszę o kontakt, email; boguslaw0321@gmail.com

  Odpowiedz
  • 27 grudnia, 2022 o 02:08
   Permalink

   Bardzo pilnie potrzebuję pożyczki 40 tys, którą będę mogła spłacić w ratach. Mam stały dochód. Jestem uczciwą osobą. Najlepiej bez zakładania konta, bo w ten sposób już trzykrotnie zostałam „na lodzie”. Spłacając długi byłego męża, sama się „zapętliłam”. Proszę o pomoc

   Odpowiedz
 • 5 października, 2022 o 16:10
  Permalink

  Proszę o kontakt bardzo pilnie potrzebuje 25000 na 96 rat

  Odpowiedz
 • 17 października, 2022 o 12:05
  Permalink

  Czekam na wyplate z ZUS,która wygralem , mam prawomocny wyrok od dzisiaj.Przez dlugi czas zylem z pomocy rodziny i przyjaciol.ZUS zwlakac bedzie z wyplata,wiem o tym.Potrzebuje rownowartosc 1200 Euro ,zeby pooddawac pozyczki.Zalezy mi na czasie.Bardzo prosze o jakikolwiek kontakt w sytuacji na tak i na nie
  Pozdrawiam
  Tomasz

  Odpowiedz
 • 17 października, 2022 o 16:11
  Permalink

  Potrzebuję pożyczyć 50 000zł na rok (spłacę szybciej). Mam 3/4 mieszkania (spółdzielcze własnościowe) w Sopocie (wartość około 850tyś). Niestety osoby które mają 1/6 nie potrafią się porozumieć. Prawdopodobnie będę starał się sądownie pozbawić ich prawa do decyzji. Nie posiadam oficjalnych dochodów. Mój nr: 667891980 mail: jakrzys1961@gmail.com – Krzysztof

  Odpowiedz
 • 3 listopada, 2022 o 14:52
  Permalink

  Pożyczka prywatna czy jest możliwość uzyskania proszę o kontakt jaka procedura żeby uzyskać pożyczkę bardzo proszę o pomoc

  Odpowiedz
 • 17 grudnia, 2022 o 12:50
  Permalink

  Witam serdecznie
  Pilnie potrzebuje pożyczyć 20tys na 24miesiace.
  Bik mam ok,niemam komornika wszystko płacę terminowo ale pracuje na czarno.
  Poproszę o kontakt osoby które mogą mi pomóc ale bez opłat wstępnych,zakładania konta i zabezpieczeń
  Email agusiawaligorska@interia.pl

  Odpowiedz
 • 19 grudnia, 2022 o 09:50
  Permalink

  Witam. Prosze o pożyczkę na 2tys złotych.

  Odpowiedz
 • 19 grudnia, 2022 o 21:47
  Permalink

  Dzień dobry,
  interesuje mnie pożyczka prywatna, 20000 zł. Proszę o kontakt 794 717 101.

  Odpowiedz
 • 22 grudnia, 2022 o 06:28
  Permalink

  Potrzebne wsparcie w kwocie od 20000 do 40000 tys na rozwój firmy .Proszę o pilny kontak.

  Odpowiedz
  • 31 stycznia, 2024 o 18:36
   Permalink

   Witam. Bardzo proszę o pilny kontakt odnośnie pozyczki tel 692 581 344

   Odpowiedz
 • 26 stycznia, 2023 o 07:19
  Permalink

  Dzień dobry,
  interesuje mnie pożyczka prywatna, 20000 zł, proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 27 stycznia, 2023 o 19:42
  Permalink

  Witam potrzebował bym 50000 zł, prosze o kontakt

  Odpowiedz
 • 14 kwietnia, 2023 o 09:17
  Permalink

  Bardzo proszę o pożyczkę od osoby prywatnej w wysokości 50 000tys zł . Pragnę uregulować pilne sprawy finansowe , aby nie ponosić konsekwencji.
  Proszę o kontakt na adres mailowy karasinskaanna@wp.pl
  Dziękuję

  Odpowiedz
 • 8 maja, 2023 o 13:41
  Permalink

  Potrzebuję pilnie pożyczki w kwocie 10000 zł. Proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 10 maja, 2023 o 15:27
  Permalink

  Witam Serdecznie potrzebuje pożyczki koło 50 tyś bez baz pracuję w niemczech na stałe dobrze zarbiam mogę spłacać około 1500 -2500 zł.
  prosze o przesłanie wniosku.

  Odpowiedz
 • 7 czerwca, 2023 o 08:46
  Permalink

  Dzień dobry potrzebuje pożyczki 5-10 tys na okres 18 miesięcy

  Odpowiedz
 • 14 czerwca, 2023 o 10:35
  Permalink

  Dzień dobry.
  Potrzebuję pożyczki ok. 30 tys. zł. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony + prowadzę działalność gospodarczą. Temat pilny, prośba o kontakt. Nie mam zajęć komorniczych.

  Odpowiedz
 • 27 czerwca, 2023 o 15:41
  Permalink

  Dzień dobry.
  Potrzebuję pożyczki ok. 7 tys. zł. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony + 2x 500 plus. Temat pilny, prośba o kontakt. Nie mam zajęć komorniczych.

  Odpowiedz
 • 7 sierpnia, 2023 o 19:11
  Permalink

  Potrzebuję pożyczki od 2000 zł

  Odpowiedz
 • 15 listopada, 2023 o 11:39
  Permalink

  Pilnie potrzebuję pożyczki 80000 zł na spłatę chwilówek I kredytów pozabankowych. Tylko w ten sposób mogę wyjść z tego dołka. Bardzo proszę o szybką odpowiedź na e-mail.

  Odpowiedz
 • 16 listopada, 2023 o 07:10
  Permalink

  Dzień dobry interesuje mnie pożyczka 60.000 tys na już spłacę w 3 lata proszę o kontakt

  Odpowiedz
 • 23 listopada, 2023 o 16:17
  Permalink

  potrzebuje pozyczyc prywatnie 60 tys na 7 lat

  Odpowiedz
 • 30 listopada, 2023 o 16:40
  Permalink

  Witam,
  Pilnie potrzebuje pozyczki w wysokosci 2000 zl, na raty ( 24 ), online, bez przedplat i zastawow.
  Prosze o kontakt na podany mail

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 3 grudnia, 2023 o 14:02
  Permalink

  Witam, pilnie potrzebuje pozyczyc 2000 zl na 36 rat
  Prosze o kontakt na podany mail

  Odpowiedz
 • 6 grudnia, 2023 o 08:28
  Permalink

  Witam
  Pilnie potrzebuję pożyczki w wysokości 8 000 zł
  Mam umowę o pracę na czas nieokreślony
  kontakt 579 724 671
  lub mail

  Odpowiedz
 • 15 grudnia, 2023 o 08:15
  Permalink

  Witam, czy ktoś ma jakieś opinie co do pożyczki w Funduszu Korona? Podobno można dostać 20 tys. i więcej. Dobre warunki, ktoś korzystał?

  Odpowiedz
 • 31 stycznia, 2024 o 06:52
  Permalink

  Dzień dobry.
  Jestem zainteresowana pożyczką 50.000,00 na okres 4 lat. Mam stałe źródło utrzymania. Proszę o kontakt e-mail.

  Odpowiedz
 • 14 lutego, 2024 o 10:16
  Permalink

  Jestem zainteresowana pożyczką w kwocie 55000 zł.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *