Przedawnienie długu u komornika

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Przedawnienie długu u komornika nie jest prostym zagadnieniem. Jeśli jednak wierzyciel nie upomina się o jego spłatę, można liczyć na to, że ulegnie on przedawnieniu, zatem warto się z tym zapoznać. Okres przedawnienia zależy od źródła i rodzaju zadłużenia.

Czym jest dług u komornika?

Dług u komornika powstaje po uporczywym niespłacaniu zobowiązania i postępowaniu sądowym. Komornik prowadzi działania mające na celu wyegzekwowanie należności dla wierzyciela z majątku dłużnika. Przeprowadzając postępowanie egzekucyjne, komornik wykonuje jedynie orzeczenie sądu i nie ocenia zasadności tytułu wykonawczego. To oznacza, że w żadnym wypadku nie odstąpi on od czynności egzekucyjnych.

Przedawnienie długu

Według obowiązujących przepisów prawa, co do zasady, roszczenia przedawniają się po 6 latach. Jest jednak kilka wyjątków od tej reguły:

  • do zadłużenia wynikającego z okresowych świadczeń i z prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się 3-letni okres przedawnienia. Okres ten dotyczy także czynszu najmu, opłat za internet oraz telefon, a także umów pożyczkowych i kredytowych,
  • natomiast długi za jazdę bez biletu ulegają przedawnieniu po roku,
  • w przypadku niespłaconego debetu bankowego, jego przedawnienie ulega po 2 latach.
Przedawnienie tytułu egzekucyjnego

Niezależnie od podstawy powstania długu, jeśli zostanie on potwierdzony nakazem zapłaty albo prawomocnym wyrokiem, jego przedawnienie ulegnie po 6 latach. W przypadku odsetek naliczonych za okres po wydaniu orzeczenia, to przedawniają się one po 3 latach. Bieg terminu w przypadku długu głównego oraz odsetek, liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie spraw komorniczych

Teoretycznie tytuł egzekucyjny ulega przedawnieniu po 6 latach, jednak w praktyce przedawnienie długu u komornika nie jest możliwe. Jest to spowodowane tym, że od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, do jego zakończenia, bieg przedawnienia ulega zawieszeniu. Komornik może jednak podjąć decyzję o umorzeniu egzekucji. Wtedy zacznie się nowy 6-letni okres przedawnienia się tytułu egzekucyjnego. Zwykle jednak przed jego upływem sprawa skierowana zostanie ponownie do komornika, a to przerwie bieg przedawnienia.
Przedawnienie alimentów u komornika

Polskie prawo bardzo dobrze chroni osoby uprawnione do alimentów. Jeżeli sprawą zajmie się komornik, przedawnienie alimentów jest w zasadzie niemożliwe. W przypadku bezskuteczności egzekucji, po jakimś czasie postepowanie zostanie wznowione, a to z kolei spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Warto mieć na względzie, że dług przeterminowany dalej istnieje, zatem wierzyciel ma prawo korzystać z narzędzi, które zmobilizują dłużnika do jego spłacenia. Może zgłosić taką osobę do rejestrów dłużników prowadzonych przez BIG. To spowoduje, że dłużnik nie będzie miał możliwości zaciągnąć kredytu w banku, a nawet zawrzeć umowy telefonicznej, ani wynająć mieszkania – jeżeli osoba wynajamująca to sprawdzi. Z tego względu nawet przedawnienie zobowiązania nie do końca rozwiązuje wszystkie problemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *