Umowa pożyczki WZÓR – Spisz umowę pożyczki prywatnej w 10 prostych krokach

Spisz umowę pożyczki prywatnej w 10 prostych krokach

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Chcesz skorzystać z pomocy znajomego lub członka rodziny? Zastanawiasz się czy powinieneś spisać warunki spłaty na  piśmie? Z powodzeniem można sformalizować taką pożyczkę także między osobami fizycznymi. Dzięki temu obie strony będą czuć się bezpiecznie. Jak sporządzić taką umowę pożyczki w rodzinie? Poniżej prezentujemy profesjonalny sprawdzony wzór.

Umowa pożyczki prywatnej – forma ustna czy pisemna?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki i zastanawiasz się czy sformalizowanie umowy pożyczki w rodzinie ma sens, odpowiadamy – zdecydowanie tak! Powinieneś raczej rozważyć formę zawarcia takiej umowy z osobą prywatną, niezależnie od tego, czy z osobą prywatną czy członkiem rodziny. O ile umowa ustna też jest wiążącą – przepisy kodeksu cywilnego nakazują spisanie takiej umowy w formie pisemnej jeśli wartość pożyczki jest wyższa niż 1000 zł.

Sformalizowana pożyczka prywatna – korzyści

Co zyskujesz dzięki spisaniu takiej umowy pożyczki w rodzinie lub z osobą niespokrewnioną? Przede wszystkim bezpieczeństwo i niezbity dowód na regulowanie płatności. Niepotrzebne są wówczas relacje świadków lub wskazywanie dowodów potwierdzających słuszność racji jednej ze stron.
Nie ma reguły, czy zaleca się formalizowanie takiej umowy między członkami rodziny lub postronnymi – w razie trudności z terminowym uiszczaniem spłaty to właśnie umowa pożyczki stanowi punkt odniesienia.

Warto wiedzieć – umowa pożyczki prywatnej może być także bezodsetkowa w przeciwieństwie do kredytu. Nie musi mieć także określonego terminu spłaty.

Umowa spisana między osobami fizycznymi jest bezpłatna. Nie trzeba bowiem udawać się do notariusza, aby sporządzić taką umowę, która moc prawną. Wystarczy skorzystać z dostępnych wzorów on-line pożyczek prywatnych lub spisać ją samodzielnie, uwzględniając przy tym poniższe 10 wytycznych.

Umowa pożyczki wzór

W przypadku pożyczek udzielanych między osobami prywatnymi to kodeks cywilny stanowi podstawę prawną. Pisemna forma pożyczki prywatnej określa warunki udzielenia oraz zwrotu pożyczki. Co powinna zawierać?
  1. Wskazanie stron – czyli dane osobowe, adres zamieszkania pożyczkobiorcy i osoby udzielającej pożyczki,, seria i numer dowodu osobistego obu stron.
  2. Miejsca i data spisania umowy.
  3. Zdefiniowane przedmiotu umowy – wskazanie wysokości pożyczki.
  4. Określenie terminu spłaty pożyczki lub rat – dla zabezpieczenia obu stron warto wskazać ostateczną datę spłaty zaciągniętej pożyczki lub przedstawić harmonogram spłat. W przeciwnym razie, gdy taka data nie zostanie wskazana – teoretycznie pożyczka powinna być spłacona w ciągu 6 tygodni od chwili, gdy pożyczkobiorca wypowie umowę.
  5. Odsetki – w tym punkcie wskazujemy wysokość oprocentowania lub odsetek, jakie pożyczkobiorca powinien zapłacić od pożyczonej kwoty.
  6. Określenie sposobu udzielenia pożyczki oraz jej spłaty – mowa tu o formie gotówkowej lub w postaci przelewu. W przypadku pierwszej opcji należy pamiętać o stosownym potwierdzeniu. Z kolei w przypadku formy przelewy należy pamiętać o podaniu numery konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota pożyczki oraz analogicznie – wskazanie numeru rachunku służącego do spłaty.
  7. Sprecyzowanie formy wprowadzania zmian – jeżeli obie strony chcą dokonać modyfikacji do takiej umowy pożyczki prywatnej – wówczas należy opatrzeć takie zmiany podpisami pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy oraz sformułowaniem „Zmiany niniejszej umowy umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”.
  8. Odwołanie się do przepisów kodeksu cywilnego – to stanowi przykład standardowego zapisu, który wskazuje, że w razie nieprawidłowości lub sporów to właśnie przepisy KC są wiążące.
  9. Określenie ilości egzemplarzy sporządzanej umowy – domyślnie przygotowuje się po 1 kopii dla pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.
  10. Podpisy obu stron – dopiero podpisanie dokumentów przez obie strony nadaje umowie moc prawną. Takie przypieczętowanie stanowi zarówno dla pożyczkobiorcy jak i dla pożyczkodawcy formę zabezpieczenia.

umowa pożyczki prywatnej

Umowa pożyczki prywatnej – kiedy nie jest ważna z prawnego punktu widzenia?

Podczas spisywania umowy warto zadbać o uwzględnienie powyższych punktów – w przeciwnym razie może się okazać, że taki dokument nie będzie ważny. Kiedy to następuje?

– brak zgody małżonka – ma to miejsce w przypadku wspólnoty majątkowej,
– zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki jest nieproporcjonalnie wysokie – np. w gdy w ramach zabezpieczenia zażądało się nieruchomości o wartości 250 000 zł w przypadku pokrycia pożyczki na 20 000 zł.

– umowa zawiera błędy – w imieniu lub nazwisku, numerze PESEL, albo w sytuacji, gdy brakuje podpisu nawet jednej ze stron,

– w przypadku gdy pożyczka została przyznana osobie ubezwłasnowolnionej lub niepełnoletniej.

Te kilka przykładów określa sytuacje, w których umowa nie jest obowiązująca. Warto zatem wyeliminować takie ryzyko choćby poprzez dokładne sprawdzenie danych osobowych wpisywanych w dokumencie lub upewnienie się, że obie strony złożyły swoje podpisy.

Czy umowa pożyczki się przedawnia?

Sytuacja przedstawia się tu inaczej w przypadku pożyczek prywatnych oraz pożyczek zaciąganych w chwilówkach i innych instytucjach pożyczkowych. W przypadku tych pierwszych – po zmianie przepisów pożyczka prywatna przedawnia się po upływie 6 lat (a nie 10). Z kolei pożyczki, które zostały pobrane od chwilówek przedawniają się po upływie 3 lat.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna

Profesjonalna umowa pożyczki wzór – gwarancja bezpieczeństwa dla obu stron

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej gotówki i masz szansę skorzystać ze wsparcia znajomego lub członka rodziny – nie powinieneś się wahać. To korzystniejsza opcja z uwagi na brak odsetek i preferencyjne warunki spłaty. Zarówno dla swojego komfortu i bezpieczeństwa jak i pożyczkodawcy – powinieneś jednak zadbać o właściwe sformalizowanie takiej umowy. Dlatego też przygotowaliśmy wzór takiego dokumentu w postaci 10 niezbędnych cech i punktów, które powinna ona zawierać, aby mieć moc prawną. Zwróć też uwagę na najczęściej popełniane błędy takie jak choćby brak podpisów obu stron czy błędne dane osobowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *