Upadłość konsumencka w Niemczech

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Upadłość konsumencka w Niemczech – jak zająć się przeprowadzeniem tego procesu

W Niemczech ogłaszanie upadłości konsumenckiej możliwe jest od roku 1999. Wcześniej ogłoszenie bankructwa dotyczyło jedynie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku innych podmiotów możliwe było wyłącznie złożenie oświadczenia o tym, że jest się niewypłacalnym ze względu na utratę majątku.

Takie oświadczenie w tej sytuacji funkcjonowało na mocy prawnej takiej jak przysięga. Od roku 1999 sytuacja uległa zmianie, ponieważ wprowadzone zostały rozwiązania, które równają wszystkie podmioty pod względem ogłaszania upadłości. Dodatkowo realizowane były nowelizację  przepisów przez okres 20 lat. od kiedy weszły one w życie.

Upadłość firmy jednoosobowej w Niemczech  a upadłość konsumencka

Inny charakter będzie miała upadłość firmy jednoosobowej w Niemczech a inny ogłaszanie upadłości konsumenckiej. W przypadku upadłości konsumenckiej może o nią wnioskować wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dotyczyć może to również osób, które miały taką działalność w przeszłości, ale jeśli w momencie ogłaszania upadłości liczba wierzycieli, które ma dana osoba nie przekracza 20. Jednocześnie z możliwości ogłaszania upadłości konsumenckie wyłącza się te podmioty, które mają również roszczenia pracownicze. Warunkiem jest określana przejrzystość stosunków majątkowych. Jeśli nie występuje konieczne jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.

Obywatel naszego kraju może również ogłaszać upadłość konsumencką w Niemczech, ale pod warunkiem, że kwota zadłużenia jest powyżej 5 tysięcy Euro, a warunkiem koniecznym w tym przypadku jest dodatkowo posiadanie stałego zameldowania na terenie Niemiec. Nie ma konieczności stałego zamieszkania czy zatrudnienia. Po ogłoszeniu upadłości również wygasa przymus meldunkowy.
Rozłożenie na raty podatku w Niemczech, próba ugody z wierzycielami

Zanim złożony będzie wniosek o upadłość trzeba będzie podjąć się negocjacji z wierzycielami w celu podpisania ugody pozasądowej. Można tutaj brać pod uwagę rozłożenie na raty zaległości, również rozłożenie na raty podatku w Niemczech. W trakcie próby uzyskania takiej ugody dłużnik może korzystać z pomocy specjalnych instytucji doradczych. Problemem może być również fakt, że długo czeka się na taką pomoc, a w przypadku pomocy adwokackiej koszty są nieosiągalne dla dłużników. Pozasądowe próby ugody powinny wiązać się ze skierowaniem prośby do wszystkich wierzycieli o podanie wysokości roszczeń. Potem sporządza się spis aktywów dłużnika i określa się plan spłaty zadłużenia, który przekazuje się wierzycielom. Jeśli choćby jeden z dłużników nie wyrazi na to zgody to pozasądowa ugoda nie jest możliwa.

Zaległości wobec instytucji publicznych – dług w niemieckim urzędzie skarbowym

Próba pozasądowego uzyskania ugody staje się niemożliwa praktycznie w każdym przypadku, gdy wierzycielem jest instytucja państwowa, albo organizacja związkowa. Jeśli więc będzie się miało dług w niemieckim urzędzie skarbowym uzyskanie zgody na plan spłaty przez tego wierzyciela najczęściej nie będzie możliwe i próba uzyskania ugody spali na panewce. W tym momencie w grę wchodzić będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Wniosek o upadłość – jak wyjść z długów w Niemczech

Jeśli ktoś zastanawia się jak wyjść z długów w Niemczech to właśnie wniosek o upadłość konsumencką będzie jak się wydaje najlepszym rozwiązaniem. Wniosek składa się na specjalnych formularzach, które łącznie obejmują nawet kilkadziesiąt stron, dlatego całościowe przygotowanie dokumentacji nie będzie należało do prostych. W tym względzie pomoc odpowiedniej instytucji doradczej może się okazać konieczna, ponieważ jeśli formularz nie zostanie przygotowany we właściwy sposób możliwe, że rozpoczęcie postępowania nie będzie możliwe.

Upadłość konsumencka w Niemczech

Przedawnienie podatków w Niemczech – czy to możliwe

Niektórzy zastanawiają się czy przedawnienie podatków w Niemczech pozwoli na obniżenie ogólnego zadłużenia w momencie upadłości konsumenckiej. Okres ten wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaległość stała się wymagana. Można jednak liczyć się z tym, że urząd skarbowy znacznie szybciej przeprowadzi procedurę sądową w celu egzekucji zaległości przez komornika. Jeśli ktoś będzie chciał składać wniosek o upadłość konsumencką to sąd nim rozpocznie całą procedurę będzie również ponawiał próbę ugody z wierzycielami i w tym przypadku różnica będzie taka, że wystarczy zgoda większości wierzycieli do zatwierdzenia planu spłaty, a kryterium wynika z ogólnej sumy roszczeń. Dopiero, gdy takie większości się nie uzyska to możliwe będzie wszczynanie postępowania upadłościowego.
Co grozi za niespłacanie kredytu w Niemczech?

Osoby posiadające długi w Niemczech niekiedy zastanawiają się co grozi za niespłacanie kredytu w Niemczech? Czy lepiej unikać płatności czy może ogłosić upadłość konsumencką. W przypadku niespłacania kredytu prędzej czy później grozi dłużnikowi egzekucja komornicza. Natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje możliwość wyjścia z długów po okresie sześcioletniego – dobrego zachowania. W tym czasie dłużnik jest pod nadzorem syndyka, podejmuje pracę, do której ma obowiązek, odprowadza każdą nadwyżkę pieniędzy powyżej kwoty wolnej od zajęć, połowę spadków i darowizn przekazuje syndykowi.

Po upływie 6 lat następuje całkowite oddłużenie, chyba że są podstawy, dla których długi nie mogą być umorzone. Umorzeniu nie podlegają również grzywny, mandaty i te zobowiązania, które zostały zaciągnięte przez dłużnika już w trakcie trwania postępowania upadłościowego ogłoszonego przez sąd. 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *