Wypowiedzenie umowy pożyczki – okoliczności, sposoby, konsekwencje

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Wypowiedzenie umowy pożyczki zwykle jest następstwem opóźnień w spłacie rat. Instytucje bankowe mają możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki, czego konsekwencją jest konieczność spłacenia przez pożyczkobiorcę całości kwoty zaciągniętego długu wraz z naliczonymi odsetkami. W jakich okolicznościach dochodzi do wystosowania wypowiedzenia umowy pożyczki przez instytucje bankowe, jakie są sposoby wypowiedzenia i jego konsekwencje? – Dowiedz się z poniższego artykułu.

Kiedy można otrzymać wypowiedzenie umowy pożyczki?

Według ustawy o prawie bankowym, instytucje bankowe mają możliwość wypowiedzieć umowę pożyczki tylko wówczas, gdy dłużnik nie dotrzyma warunków kredytu lub utraci zdolność kredytową. Pożyczkodawca może odstąpić od umowy, jeśli ma realne podejrzenia, że zwrot pożyczki może nie nastąpić z uwagi na zły stan majątkowy pożyczkobiorcy, ale tylko jeśli w chwili zawarcia umowy nie wiedział o takim stanie rzeczy. Zanim jednak bank wystosuje tego rodzaju dokument, musi spełnić wszystkie warunki dla rozwiązania kredytu oraz wyczerpać wszelkiego rodzaju działania upominawcze. Dopiero jeśli wszelkie procedury zostały dochowane, może dojść do wypowiedzenia umowy pożyczki. Wówczas pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty wraz z odsetkami w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania dokumentu. Pożyczkobiorca oczywiście może zwrócić się do banku o zmianę stanowiska.
Jeśli bank zmieni swoją decyzję, umowa zostaje przywrócona na tych samych zasadach lub podpisuje się całkowicie nową umowę.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Jakie są sposoby wypowiedzenia umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki powinno być uregulowane poprzez odpowiedni dokument, który w sposób czytelny określi zasady wypowiedzenia i skutki niedostosowania się do wyznaczonych zasad. Według tej samej ustawy, która mówi o możliwościach wypowiedzenia umowy pożyczki, pożyczkodawca ma trzy sposoby wypowiedzenia takiej umowy:

  • za porozumieniem stron – jest to najprostsza forma wypowiedzenia, którą można zastosować w każdym momencie, ponieważ strony zgodnie deklarują, iż chcą rozwiązać umowę. Wówczas uzgadniają one dogodny termin i zasady spłaty pożyczki,
  • według zasad określonych w umowie – taka forma wypowiedzenia dotyczy umów zawartych na czas określony i nieokreślony. W takim przypadku rozwiązanie następuje na skutek niedotrzymania warunków spłaty rat lub na podstawie weryfikacji danych, które okazały się być nieprawdziwe na czas składania stosownych oświadczeń. Procedura wypowiedzenia bardzo się skraca, jeśli już na etapie podpisywania umowy zawarte zostaną informacje na temat wypowiedzenia umowy pożyczki – forma wypowiedzenia i termin spłaty pozostałego długu,
  • według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym – taka forma wypowiedzenia dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony. Według Kodeksu Cywilnego, termin zwrotu pożyczki w przypadku wypowiedzenia wynosi 6 tygodni.
Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy pożyczki? 

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy pożyczki, dłużnik jest zobligowany do całkowitej spłaty zaciągniętego długu wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Warto podkreślić, że wszelkie opóźnienia wynikające podczas spłaty długu już po otrzymaniu wypowiedzenia umowy pożyczki, są rejestrowane w BIK-u, co w przyszłości może utrudnić dostęp do kolejnych pożyczek i kredytów. Brak uregulowania długu po otrzymaniu wypowiedzenia umowy pożyczki, skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Odbywa się ono z udziałem komornika, który ma prawo zająć wszelkie składowe majątku należącego do pożyczkobiorcy, którego dane widnieją na umowie pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *