Zaległy abonament RTV – jak uniknąć?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Zaległy abonament RTV – jak uniknąć?

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego nakłada na każdego zamieszkującego terytorium Rzeczypospolitej ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku. Ustawodawca zakłada, że każdy posiadacz odbiornika czynnie go używa. Tylko za wyrejestrowane urządzenie państwo nie ma prawa pobierać żadnych pieniędzy.

Zaległy abonament RTV – przedawnienie

Zgodnie z licznymi wyrokami sądów administracyjnych, za podstawę przedawnienia uważa się art. 70 par 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią okres przedawnienia należności z tytułu opłaty abonamentowej wynosi 5 lat. Jego liczenie należy jednak zacząć od końca roku kalendarzowego, za który podatnik zalega. Jeżeli strona występująca o opłatę zastosuje wobec dłużnika środek egzekucyjny, 5 lat liczy się od nowa, począwszy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa unieważnienia środka egzekucyjnego

Poczta Polska odpowiada za pobieranie opłat za odbiorniki radiowo-telewizyjne. Ona również wszczyna kroki związane z egzekucją środków. Można się przed tym skutecznie obronić poprzez:

  1. stwierdzenie braku posiadania odbiornika (możliwość kontroli ze strony urzędnika),
  2. wyrejestrowanie odbiornika,
  3. udowodnienie braku nadania urządzeniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (w terminie 12 miesięcy od rejestracji).

Aby skutecznie bronić swoich praw, trzeba złożyć środek odwoławczy, nazywany zarzutami w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wszczęciu egzekucji zaległości. Na podstawie ustawy o abonamencie, organ nadzorujący ma możliwość umorzenia opłaty ze względu na niekorzystną sytuację materialną osoby, która obciążona jest takimi zobowiązaniami.
pożyczę pieniądze

Pożyczę pieniądze

Oferuję prywatną pożyczkę dla chętnych osób. Bez zbędnych formalności, bez przeszukiwania baz danych osób zadłużonych czy też bez żądania zaświadczeń

15 komentarzy
Dam pożyczkę prywatna pod weksel

Dam pożyczkę prywatna pod weksel

Dam pożyczkę prywatną pod weksel. Jeśli potrzebujesz takiej pożyczki bez zbędnych formalności, bez sprawdzania twojej zdolności kredytowej oraz na prostych

21 komentarzy
Bocian pożyczki windykacja

Bocian pożyczki windykacja

Bocian pożyczki windykacja Firma Bocian udzielająca pożyczek osobom prywatnym działa w sektorze poza bankowym, posiada swój własny kapitał, a więc

0 komentarzy
Zajęcie komornicze samochodu w kredycie

Zajęcie komornicze samochodu w kredycie

Zajęcie komornicze samochodu w kredycie Niestety zajęcie samochodu przez komornika jest możliwe również w sytuacji, kiedy pojazd jest objęty jakąś

0 komentarzy

Zaległy abonament RTV – jak uniknąć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *