Zaległy abonament RTV – jak uniknąć?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Zaległy abonament RTV – jak uniknąć?

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego nakłada na każdego zamieszkującego terytorium Rzeczypospolitej ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku. Ustawodawca zakłada, że każdy posiadacz odbiornika czynnie go używa. Tylko za wyrejestrowane urządzenie państwo nie ma prawa pobierać żadnych pieniędzy.

Zaległy abonament RTV – przedawnienie

Zgodnie z licznymi wyrokami sądów administracyjnych, za podstawę przedawnienia uważa się art. 70 par 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią okres przedawnienia należności z tytułu opłaty abonamentowej wynosi 5 lat. Jego liczenie należy jednak zacząć od końca roku kalendarzowego, za który podatnik zalega. Jeżeli strona występująca o opłatę zastosuje wobec dłużnika środek egzekucyjny, 5 lat liczy się od nowa, począwszy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa unieważnienia środka egzekucyjnego

Poczta Polska odpowiada za pobieranie opłat za odbiorniki radiowo-telewizyjne. Ona również wszczyna kroki związane z egzekucją środków. Można się przed tym skutecznie obronić poprzez:

  1. stwierdzenie braku posiadania odbiornika (możliwość kontroli ze strony urzędnika),
  2. wyrejestrowanie odbiornika,
  3. udowodnienie braku nadania urządzeniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (w terminie 12 miesięcy od rejestracji).

Aby skutecznie bronić swoich praw, trzeba złożyć środek odwoławczy, nazywany zarzutami w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wszczęciu egzekucji zaległości. Na podstawie ustawy o abonamencie, organ nadzorujący ma możliwość umorzenia opłaty ze względu na niekorzystną sytuację materialną osoby, która obciążona jest takimi zobowiązaniami.
Pożyczka dla zadłużonych bez gwaranta

Pożyczka dla zadłużonych bez gwaranta

Oferuje pożyczki dla zadłużonych bez gwaranta lub innego zabezpieczenia. Nie wymagam przedstawiania zaświadczeń o dochodach. Pożyczka dedykowana jest dla osób,

8 komentarzy
Szybka pożyczka prywatna

Szybka pożyczka prywatna

Oferuję szybką pożyczkę prywatną dla każdej osoby potrzebującej wsparcia finansowego – nie mają dla mnie znaczenia obciążenia komornicze, inne zobowiązania

15 komentarzy
Czy za niezapłacony mandat można trafić do BIK?

Czy za niezapłacony mandat można trafić do BIK?

Czy za niezapłacony mandat można trafić do BIK? Niezapłacony mandat to bolączka wielu osób. Często nie płaci się go w

0 komentarzy
Czy banki sprawdzają status mieszkaniowy

Czy banki sprawdzają status mieszkaniowy?

Czy banki sprawdzają status mieszkaniowy? Podczas udzielania pożyczki banki sprawdzają wiele informacji o potencjalnym kredytobiorcy. Przede wszystkim jest to historia

0 komentarzy

Zaległy abonament RTV – jak uniknąć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *