Zawieszenie alimentów u komornika

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Jak zawiesić alimenty u komornika?

Zawieszenie alimentów jest możliwe za pośrednictwem wniosku, którego złożenie jest bezpłatne. Może do tego dojść w momencie, gdy tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności. Umorzenie alimentów przez komornika jest możliwe, również w następujących sytuacjach:

  • Na wniosek wierzyciela – należy jednak zaznaczyć, że w przypadku, gdy egzekucję alimentów wszczęto z urzędu lub na wniosek upoważnionego do tego organu, akceptacja wniosku będzie wymagała zgody sądu lub organu, z którego inicjatywy wszczęto egzekucję alimentów;
  • Gdy osoba zobowiązana do uiszczania alimentów została pozbawiona możliwości do wykonalności roszczenia w zakresie wyznaczonym decyzją sądu;
  • Jeżeli egzekucja alimentów odbywa się na osobie, która nie jest dłużnikiem (wg klauzuli wykonalności), a nie podporządkowała się decyzji sądu o egzekucji długów. Jest to możliwe także, gdy nie dochodzi do opłacenia alimentów z powodu sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
  • Gd wierzyciel posiada majątek o wartości zabezpieczającej pełne opłacenie egzekwowanych alimentów. Wyjątek stanowią sytuacje, w których ich egzekucja jest wymierzona w  przedmiot zastawu;
  • Po przedstawieniu przez wierzyciela dokumentu poświadczającego utratę bądź ograniczenie wykonalności – tylko gdy alimenty są egzekwowane na podstawie tytułu wykonawczego w formie podpisanego na terenie UE tytułu egzekucyjnego, który posiada klauzulę wykonalności.

Osoby zobowiązane do płacenia alimentów powinny mieć w pamięci, że każda jednorazowa zwłoka w spłacie alimentów, może zakończyć się wszczęciem egzekucji komorniczej.
Bezinteresowna pomoc finansowa

Szukasz bezinteresownej pomocy finansowej?

Potrzebujesz pomocy finansowej? Szukasz szybkiej pożyczki, której spłacanie nie zajmie ci reszte Twojego życia? Szukasz pomocy finansowej, materialnej najlepiej prawie

37 komentarzy
Polecam prywatnego inwestora

Polecam prywatnego inwestora

Witam! Polecam prywatnego inwestora, który ma obecnie ogromne wolne środki i zajmuje się dawaniem pożyczek prywatnych dla osób zadłużonych i

63 komentarze
Jak dzwonić do Niemiec

Jak dzwonić do Niemiec?

Jak dzwonić do Niemiec? Istnieją dwa podstawowe sposoby dzwonienia do Niemiec. Jednym z nich jest oczywiście wykorzystanie telefonu komórkowego, a w

0 komentarzy
Kiedy Provident ulega przedawnieniu

Kiedy Provident ulega przedawnieniu?

Kiedy Provident ulega przedawnieniu? Pożyczki w firmie Provident, jako instytucji pozabankowej, ulegają przedawnieniu po okresie 3 lat. Okres ten należy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *