Jak działają agencje pośrednictwa pracy w Holandii (Uitzendbureau) oraz czym jest CAO

Czym jest Uitzendbureau oraz CAO?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Choć tylko część spośród osób emigrujących do Holandii zna język niderlandzki, to termin „uitzendbureau” jest znany chyba każdej z nich. Słowo to w języku polskim oznacza biuro zajmujące się pośrednictwem pracy, w Polsce określane czasem pejoratywnym słowem „pośredniak”.

W Holandii, w przeciwieństwie do Polski, słowo to ma jednak bardziej pozytywny wydźwięk, a działalność agencji pośrednictwa pracy jest czymś normalnym w każdym większym mieście. To właśnie dzięki uitzenbureau można najszybciej znaleźć zatrudnienie, aczkolwiek należy pamiętać o kilku kwestiach, które mogą uchronić nas przed zagrożeniami.

Mimo restrykcyjnych przepisów prawnych ściśle regulujących działalność uitzenbureau, nawet obecnie – w 2021 r. – trafiają się agencje pośrednictwa pracy, które nie zawsze działają w sposób etyczny. Ich nieuczciwość dotyczy np. zaniżania liczby przepracowanych godzin, niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bądź zamieszczania w umowie klauzuli obciążającej pracownika karami za ewentualne spóźnienia czy przedwczesne zerwanie umowy. Taka sytuacja powinna wzbudzić w nas czujność i zachęcić do poszukiwania innej agencji pośrednictwa pracy.

W celu m.in. ochrony praw pracowników zatrudnionych przez uitzenbureau w Holandii istnieją regulacje prawne stworzone z inicjatywy związków zawodowych – CAO. W Holandii dla pracy tymczasowej istnieją dwa rodzaje CAO Uitzendkrachten: organizacji ABU oraz organizacji NBB. CAO nie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw w Holandii. Dla pracowników tymczasowych np. z sektora ogrodnictwa szklarniowego czy w niektórych z przedsiębiorstw logistycznych obowiązują odrębne CAO.
Co reguluje CAO?

Poniżej przedstawiono niektóre zasady zawarte w CAO według stanu na rok 2021:

 • system fazowy (fazy: A, B i C), przechodzenie między poszczególnymi fazami;
 • sposób zakończenia umowy o pracę tymczasową (faza A);
 • sposób zakończenia umowy o oddelegowanie na czas określony (faza A/B);
 • sposób zakończenia umowy o oddelegowanie na czas nieokreślony (faza C);
 • sposób przyznawania rekompensaty z tytułu zakończenia zatrudnienia;
 • składniki wynagrodzenia (dodatki, podwyżki itp.) oraz ich wysokość;
 • przyznawanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i rezerw (wypłaty za nieprzepracowane dni);
 • wysokość zasiłków chorobowych,
 • kwestie związane ze wznowieniem umowy;
Regulacje CAO dotyczące warunków zakwaterowania – załączniki do CAO

Ponadto, w załącznikach do CAO znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące norm związanych z zakwaterowaniem pracowników. Oto niektóre z nich:

 • dopuszczalne formy zakwaterowania to: mieszkanie i jednostki mieszkalne w kompleksie budynków (minimalna powierzchnia użytkowa to 12m2 na jedną osobę), domki letniskowe, hotel, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym (minimalna powierzchnia użytkowa to 10m2 na jedną osobę),
 • możliwość sprawdzenia warunków bezpieczeństwa i higienicznych przez odpowiedni organ uprawniony do kontroli,
 • obecność w miejscu zakwaterowania: toalety (1 na 8 osób), prysznica (1 na 8 osób), przestrzeni chłodzącej (30 litrów na osobę), płyt grzewczych i pól grzejnych (ilość zależna od liczby pracowników), środka gaśniczego (6 litrów) z aktualnym atestem, działających czujników dymu i dwutlenku węgla, koca gaśniczego oraz karty informacyjnej zawierającej informacje odnośnie numeru alarmowego oraz numer ratownika, policji i straży pożarnej, regulaminu, procedur ewakuacyjnych i danych kontaktowych zarządcy budynku.
Ponadto, rekomenduje się, aby agencje pośrednictwa pracy tymczasowej ustaliły zasady dotyczące m.in. ochrony prywatności, palenia tytoniu oraz korzystania z alkoholu i innych środków odurzających oraz utrzymania porządku i czystości w miejscu zakwaterowania.

Istnienie CAO pomaga ochronić interesy pracowników tymczasowych w Holandii. Jest to bardzo ważna rola, ponieważ grupa ta napotyka w Holandii na bardzo wiele trudności związanych np. z barierą językową czy niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
NetCredit jak usunąć konto

NetCredit jak usunąć konto?

NetCredit jak usunąć konto? Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które obowiązują w Polsce zapewniają możliwość usunięcia swoich danych zawartych w

0 komentarzy
Oddłużanie komornicze spłata długów

Oddłużanie komornicze spłata długów

Oddłużanie komornicze spłata długów – na czym polega? Oddłużanie komornicze polega na zmniejszaniu długu w sytuacji, gdy wobec dłużnika wszczęto

0 komentarzy
Prywatne pożyczki od prywatnych ludzi

Prywatne pożyczki od prywatnych ludzi

Prywatne pożyczki od prywatnych ludzi. Jeśli potrzebujesz natychmiastowo uzyskać gotówkę to ta oferta przeznaczona jest dla Ciebie. Prywatny inwestor pożyczy

3 komentarze

Uitzendbureau

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *