Jak unieważnić licytację komorniczą?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Jak unieważnić licytację komorniczą?

Podczas licytacji komorniczej osoby zainteresowane nabyciem danej nieruchomości lub ruchomości przebijają się i podają coraz wyższą kwotę. Wygrywa ten, który podał cenę nieprzebitą przez nikogo w trakcie trzykrotnego wezwania licytatora. Ta osoba otrzymuje tak zwanego: przybicie. Następnym elementem procedury jest wydanie przez właściwy sąd postanowienia o przybiciu. Staje się ono prawomocne po dwóch tygodniach. Między wydaniem postanowienia, a upływem powyższego czasu mamy ostatnią okazję na podjęcie działań zmierzających do unieważnienia źle przygotowanej, źle przeprowadzonej lub zmanipulowanej licytacji.

Jak unieważnić licytację komorniczą? Zgodnie z przepisami ustawy: Postępowanie egzekucyjne w administracji unieważnić licytacje można jedynie na skutek przeprowadzenia jej z naruszeniem przepisów o publicznym charakterze dotyczącym ceny wywołania, nabycia czy wyłączenia od udziału w licytacji. Unieważnienia dokonują odpowiednio organ egzekucyjny lub organ nadzorczy wobec niego.

Po uprawomocnieniu sądowego postanowienia nie ma już możliwości unieważnić licytację. Zwycięzca licytacji otrzymuje wezwanie dotyczące uiszczenia pozostałej kwoty, za jaką wylicytował przedmiot. Na dokonanie wpłaty licytant ma 14 dni liczone od daty doręczenia wezwania. Suma jest wpłacana na rachunek depozytowy właściwego sądu. Po uiszczeniu wpłaty przez licytanta, ten sam sąd wydaje kolejne postanowienie o przysądzeniu własności. Nowy nabywca staje się oficjalnym właścicielem przedmiotu licytacji. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest wpis w księdze wieczystej w przypadku nabywania nieruchomości.
Pożyczki dla gospodyń domowych

Pożyczki dla gospodyń domowych

Pożyczki dla gospodyń domowych Witam! Zajmuję się udzielaniem bezpiecznych, prywatnych pożyczek gotówkowych bez sprawdzania zdolności kredytowej. W trakcie podejmowania decyzji

1 komentarz
Pomoc finansowa od bogatych ludzi

Pomoc finansowa od bogatych ludzi

Pomoc finansowa od bogatych ludzi – na uczciwych zasadach Jesteś w ciężkiej sytuacji finansowej brakuje Ci pieniędzy na rachunku lub

3 komentarze
Czy można wziąć coś na raty nie pracując

Czy można wziąć coś na raty nie pracując?

Czy można wziąć coś na raty nie pracując? Z pewnością zastanawiasz się: czy można wziąć coś na raty nie pracując?

0 komentarzy
Szkoły w Niemczech

Szkoły w Niemczech

Szkoły w Niemczech- czym charakteryzuje się niemiecki system oświaty? Szkoły i system nauczania w Niemczech zdecydowanie różni się od tego,

0 komentarzy

Jak unieważnić licytację komorniczą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *