Jak unieważnić licytację komorniczą?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Jak unieważnić licytację komorniczą?

Podczas licytacji komorniczej osoby zainteresowane nabyciem danej nieruchomości lub ruchomości przebijają się i podają coraz wyższą kwotę. Wygrywa ten, który podał cenę nieprzebitą przez nikogo w trakcie trzykrotnego wezwania licytatora. Ta osoba otrzymuje tak zwanego: przybicie. Następnym elementem procedury jest wydanie przez właściwy sąd postanowienia o przybiciu. Staje się ono prawomocne po dwóch tygodniach. Między wydaniem postanowienia, a upływem powyższego czasu mamy ostatnią okazję na podjęcie działań zmierzających do unieważnienia źle przygotowanej, źle przeprowadzonej lub zmanipulowanej licytacji.

Jak unieważnić licytację komorniczą? Zgodnie z przepisami ustawy: Postępowanie egzekucyjne w administracji unieważnić licytacje można jedynie na skutek przeprowadzenia jej z naruszeniem przepisów o publicznym charakterze dotyczącym ceny wywołania, nabycia czy wyłączenia od udziału w licytacji. Unieważnienia dokonują odpowiednio organ egzekucyjny lub organ nadzorczy wobec niego.

Po uprawomocnieniu sądowego postanowienia nie ma już możliwości unieważnić licytację. Zwycięzca licytacji otrzymuje wezwanie dotyczące uiszczenia pozostałej kwoty, za jaką wylicytował przedmiot. Na dokonanie wpłaty licytant ma 14 dni liczone od daty doręczenia wezwania. Suma jest wpłacana na rachunek depozytowy właściwego sądu. Po uiszczeniu wpłaty przez licytanta, ten sam sąd wydaje kolejne postanowienie o przysądzeniu własności. Nowy nabywca staje się oficjalnym właścicielem przedmiotu licytacji. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest wpis w księdze wieczystej w przypadku nabywania nieruchomości.
Udzielę pożyczki prywatnej szybko i bez sprawdzania

Udzielę pożyczki prywatnej szybko i bez sprawdzania

Potrzebujesz pilnie gotówki?  Udzielę pożyczki prywatnej szybko i bez sprawdzania baz dłużników. Twoja historia kredytowa nie wprowadza ryzyka, że nie otrzymasz

8 komentarzy
Załatwię kredyt w Niemczech

Załatwię kredyt w Niemczech

Jeśli znajdujesz się na terenie Niemiec i szukasz możliwości zdobycia szybkich pieniędzy, a bank, do którego należysz nie może udzielić

60 komentarzy
Pracuje w Czechach gdzie dostanę kredyt

Negocjacje z bankami w sprawie zadłużenia

Negocjacje z bankami w sprawie zadłużenia Klienci indywidualni, którzy nie są w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań w terminie, z powodu

0 komentarzy
Metody ograniczania ryzyka kredytowego

Metody ograniczania ryzyka kredytowego

Metody ograniczania ryzyka kredytowego W ramach metod ograniczania ryzyka kredytowego wyróżnia się szczegółowe poznanie profilu klienta. W tym celu instytucja

0 komentarzy

Jak unieważnić licytację komorniczą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *