Jaaropgaaf z Holandii – jak rozliczyć?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Jaaropgaaf Holandia

Przebywając i pracując w Holandii otrzymuje się tzw. jaaropgaaf. Dokument ten, przez Polaków zwany jarografem, jest po prostu zaświadczeniem o dochodach oraz uiszczonych zaliczkach na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jest on niezbędny, by otrzymać zwrot podatku.

Holenderski pracodawca musi wystawić jarograf po zakończeniu bieżącego roku podatkowego (pokrywającego się z końcem roku kalendarzowego) i przekazać go pracownikowi najpóźniej do połowy marca.

Jeżeli dana osoba pracowała u więcej niż jednego pracodawcy w danym roku podatkowym, od każdego z nich otrzyma osobny dokument. Jak rozliczyć jarograf z Holandii w 2021 roku? Co zrobić w przypadku jego utraty?Najważniejsze pozycje w jarografie

W jarografie przedstawione zostają dane firmy wystawiającej dokument i pracownika oraz sumy uzyskanych dochodów i wysokość zapłaconego podatku oraz zapłaconych składek ubezpieczeniowych. Co oznaczają najważniejsze pozycje w tym dokumencie (wystawianym oczywiście w języku niderlandzkim)?

 – Loon (Loon voor Loonbelasting/Premie VV lub Fiscal loon) – przychód brutto,
 – Ingehouden loonbelasting/Premie volkerzekeringen (Loonheffing, Ingehouden loonheffing lub Loonbelasting/Premie V.V) – zaliczka pobrana na poczet podatku dochodowego oraz ubezpieczenia społecznego. Warto wiedzieć, że jest to też maksymalna kwota zwrotu podatku, jaką można otrzymać w Holandii,
 – Verrekende arbeidskorting (Arbeidskortin) – wysokość ulgi podatkowej,
– Ingehouden zorgverzekeringswet (Premie ziekenfonds) – składki na ubezpieczenie chorobowe, które mogą być odliczone od podatku powyżej bardzo wysokiego progu,
 – Loon zorgverzekeringzwet – składka na poczet ubezpieczenia,
– Loonheffingskorting – ulga w podatku od wynagrodzenia.

Holenderscy pracodawcy mają cztery możliwości zastosowania ulgi podatkowej. Są to: powszechna ulga podatkowa, zwiększona pracownicza, dla pracowników starszych oraz dla niepełnosprawnej młodzieży.Jaaropgaaf – jak rozliczyć podatek w Holandii?

Deklaracje podatkowe w Holandii najczęściej przesyłane są do urzędu podatkowego za pośrednictwem księgowych. Po ich otrzymaniu, urząd przesyła podatnikowi decyzję (dokument o nazwie Voorlopige Aanslag/Aanslag), w którym zawarta będzie informacja o przyznanej kwocie zwrotu podatku. Po jej otrzymaniu należy po prostu czekać na przelew.

Czas oczekiwania na zwrot podatku w Holandii jest dłuższy niż w Polsce i wynosi od trzech do nawet sześciu miesięcy.Jak odzyskać jarograf w przypadku jego zgubienia?

Zdarza się, że dokumenty ulegają zagubieniu. Jeżeli zdarzy się tak z jarografem, należy bezzwłocznie skontaktować się ze swoim holenderskim pracodawcą (lub pracodawcami, jeżeli zaginęło więcej niż jeden dokument).

W takim przypadku otrzyma się jego kopię i można bez problemu rozliczyć się z urzędem podatkowym.Konsekwencje braku złożenia zeznania podatkowego w Holandii

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem każdej osoby, która w poprzednim roku podatkowym była zatrudniona w Holandii. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku otrzymuje się powiadomienie z ostatecznym terminem dopełnienia formalności.

Jeżeli mimo to nie złoży się deklaracji, podatnik jest obciążany karą w wysokości 226 euro, pobieraną bezpośrednio z konta.Co ważne, karty podatkowe Jaaropgraaf wydawane przez różnych pracodawców mogą różnić się od siebie treścią oraz ułożeniem poszczególnych pozycji.

Z tego powodu po ich otrzymaniu konieczne jest dokładne sprawdzenie poprawności podanych w dokumencie danych, szczególnie numeru podatkowego (BSN lub SoFi-nummer) oraz kwoty przychodu brutto. Jeżeli znajdzie się jakikolwiek błąd, należy bezzwłocznie zwrócić się do pracodawcy, by ten mógł nanieść niezbędne poprawki.Jak ominąć komornika?

Jak ominąć komornika?

Czy istnieją sposoby na uniknięcie komornika? Udzielenie pożyczki w dzisiejszych czasach jest banalnie proste, natomiast problemy zaczynają się dopiero w momencie spłaty. W przypadku, kiedy nie

0 komentarzy
Niespłacony Provident

Niespłacony Provident

Niespłacony Provident Niespłacenie pożyczki zaciągniętej w firmie Provident może nieść za sobą spore konsekwencje. Pracownicy firmy w pierwszej kolejności zaczną

0 komentarzy
Nowa pożyczka dla zadłużonych

Nowa pożyczka dla osób zadłużonych

Zadłużenie, długi to bardzo nieprzyjemne sytuacje życiowe, które mogą się przydarzyć każdemu. W takiej sytuacji szuka się rozwiązań. Wiele osób

7 komentarzy

jarograf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *