Jaaropgaaf z Holandii – jak rozliczyć?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Jaaropgaaf Holandia

Przebywając i pracując w Holandii otrzymuje się tzw. jaaropgaaf. Dokument ten, przez Polaków zwany jarografem, jest po prostu zaświadczeniem o dochodach oraz uiszczonych zaliczkach na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jest on niezbędny, by otrzymać zwrot podatku.

Holenderski pracodawca musi wystawić jarograf po zakończeniu bieżącego roku podatkowego (pokrywającego się z końcem roku kalendarzowego) i przekazać go pracownikowi najpóźniej do połowy marca.

Jeżeli dana osoba pracowała u więcej niż jednego pracodawcy w danym roku podatkowym, od każdego z nich otrzyma osobny dokument. Jak rozliczyć jarograf z Holandii w 2021 roku? Co zrobić w przypadku jego utraty?Najważniejsze pozycje w jarografie

W jarografie przedstawione zostają dane firmy wystawiającej dokument i pracownika oraz sumy uzyskanych dochodów i wysokość zapłaconego podatku oraz zapłaconych składek ubezpieczeniowych. Co oznaczają najważniejsze pozycje w tym dokumencie (wystawianym oczywiście w języku niderlandzkim)?

 – Loon (Loon voor Loonbelasting/Premie VV lub Fiscal loon) – przychód brutto,
 – Ingehouden loonbelasting/Premie volkerzekeringen (Loonheffing, Ingehouden loonheffing lub Loonbelasting/Premie V.V) – zaliczka pobrana na poczet podatku dochodowego oraz ubezpieczenia społecznego. Warto wiedzieć, że jest to też maksymalna kwota zwrotu podatku, jaką można otrzymać w Holandii,
 – Verrekende arbeidskorting (Arbeidskortin) – wysokość ulgi podatkowej,
– Ingehouden zorgverzekeringswet (Premie ziekenfonds) – składki na ubezpieczenie chorobowe, które mogą być odliczone od podatku powyżej bardzo wysokiego progu,
 – Loon zorgverzekeringzwet – składka na poczet ubezpieczenia,
– Loonheffingskorting – ulga w podatku od wynagrodzenia.

Holenderscy pracodawcy mają cztery możliwości zastosowania ulgi podatkowej. Są to: powszechna ulga podatkowa, zwiększona pracownicza, dla pracowników starszych oraz dla niepełnosprawnej młodzieży.Jaaropgaaf – jak rozliczyć podatek w Holandii?

Deklaracje podatkowe w Holandii najczęściej przesyłane są do urzędu podatkowego za pośrednictwem księgowych. Po ich otrzymaniu, urząd przesyła podatnikowi decyzję (dokument o nazwie Voorlopige Aanslag/Aanslag), w którym zawarta będzie informacja o przyznanej kwocie zwrotu podatku. Po jej otrzymaniu należy po prostu czekać na przelew.

Czas oczekiwania na zwrot podatku w Holandii jest dłuższy niż w Polsce i wynosi od trzech do nawet sześciu miesięcy.Jak odzyskać jarograf w przypadku jego zgubienia?

Zdarza się, że dokumenty ulegają zagubieniu. Jeżeli zdarzy się tak z jarografem, należy bezzwłocznie skontaktować się ze swoim holenderskim pracodawcą (lub pracodawcami, jeżeli zaginęło więcej niż jeden dokument).

W takim przypadku otrzyma się jego kopię i można bez problemu rozliczyć się z urzędem podatkowym.Konsekwencje braku złożenia zeznania podatkowego w Holandii

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem każdej osoby, która w poprzednim roku podatkowym była zatrudniona w Holandii. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku otrzymuje się powiadomienie z ostatecznym terminem dopełnienia formalności.

Jeżeli mimo to nie złoży się deklaracji, podatnik jest obciążany karą w wysokości 226 euro, pobieraną bezpośrednio z konta.Co ważne, karty podatkowe Jaaropgraaf wydawane przez różnych pracodawców mogą różnić się od siebie treścią oraz ułożeniem poszczególnych pozycji.

Z tego powodu po ich otrzymaniu konieczne jest dokładne sprawdzenie poprawności podanych w dokumencie danych, szczególnie numeru podatkowego (BSN lub SoFi-nummer) oraz kwoty przychodu brutto. Jeżeli znajdzie się jakikolwiek błąd, należy bezzwłocznie zwrócić się do pracodawcy, by ten mógł nanieść niezbędne poprawki.Jak pozbyć się komornika z konta

Jak pozbyć się komornika z konta?

Jak pozbyć się komornika z konta Każdy komornik działa na rzecz i w imieniu wierzyciela. Jeżeli zaczyna proces egzekucji długu,

0 komentarzy
Karta prepaid a komornik

Karta prepaid a komornik

Karta prepaid a komornik Karta prepaid czyli karta przedpłacona nie jest możliwa do ustalenia przez komornika, który zajmuje rachunek osobisty dłużnika. Karta

0 komentarzy
Jak żyć z długami

Jak żyć z długami? – Ja pomogę

Nie każdy wie, jak żyć z długami, dlatego oferuję pomoc dla osób będących w potrzebie. Oferuję pożyczkę na korzystnych i jasnych

18 komentarzy

jarograf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *