KRD kiedy znika wpis?

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

KRD kiedy znika wpis?

Proces usunięcia wpisu w KRD rozpoczyna spłata zobowiązania przez dłużnika. Wierzyciel ma 14 dni na usunięcie z rejestru KRD informacji na temat dłużnika, który spłacił swój dług w całości. Terminu dwóch tygodni należy dotrzymać także w sytuacji częściowej spłaty zadłużenia – wówczas obowiązkiem wierzyciela jest aktualizacja wysokości zobowiązania w rejestrze dłużników.

Wymazanie wpisu w KRD odbywa się poprzez złożenie stosownego wniosku. Wierzyciel, który zaniecha tego działania narażony jest na nałożenie wysokich kar pieniężnych. Efektem wpłynięcia wniosku do KRD powinno być natychmiastowe usunięcie lub aktualizacja danych na temat dłużnika.

Wpis w KRD należy aktualizować w ściśle określonych przypadkach. Wierzyciel ma obowiązek aktualizacji danych o dłużniku w KRD w ciągu 14 dni w przypadku, gdy:

  • Dłużnik spłacił zobowiązanie w całości
  • Zobowiązanie zostało spłacone w części,
  • Dług wygasł m.in. poprzez jego umorzenie,
  • Wpis w KRD powstał na bazie nieprawdziwych informacji.

Zapis w KRD może zostać usunięty na wniosek wierzyciela lub z inicjatywy KRD. Jeśli wierzyciel nie złoży wniosku o aktualizację danych w rejestrze w przeciągu 14 dni od spłaty zobowiązania, wówczas dłużnik może samodzielnie dochodzić swoich praw. W sprawie usunięcia lub aktualizacji wpisu w KRD należy skontaktować się bezpośrednio z biurem obsługi klienta KRD oraz z wierzycielem. Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy, że po odzyskaniu długu konieczne jest wniesienie wniosku o usunięcie danych dłużnika z bazy KRD.
Oferuję pożyczkę prywatną

Oferuję pożyczkę prywatną

Oferuję pożyczkę prywatną na uczciwych warunkach Jeżeli poszukujesz pożyczki od osoby prywatnej na jasnych i prostych zasadach, to dobrze trafiłeś!

19 komentarzy
Nowe pożyczki w domu klienta

Nowe pożyczki w domu klienta

Potrzebna Ci jest gotówka i chciałbyś, żeby dostarczyć Ci ją do domu? Oferuję nowe pożyczki w domu klienta – przy minimum

9 komentarzy
Niespłacony Provident

Niespłacony Provident

Niespłacony Provident Niespłacenie pożyczki zaciągniętej w firmie Provident może nieść za sobą spore konsekwencje. Pracownicy firmy w pierwszej kolejności zaczną

0 komentarzy
Ile idzie przelew z Banku Spółdzielczego?

Ile idzie przelew z Banku Spółdzielczego?

Ile idzie przelew z Banku Spółdzielczego? Czas zrealizowania przelewu z Banku Spółdzielczego jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju przelewu. Jeśli

0 komentarzy

KRD kiedy znika wpis?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *