Kredyt hipoteczny w Szwajcarii

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Kredyt hipoteczny w Szwajcarii

Własny kąt to niezależnie od kraju podstawa do założenia rodziny oraz samodzielnego życia. Jak uzyskać kredyt hipoteczny w banku szwajcarskim? Aby uzyskać tą formę finansowania, należy skorzystać z oferty banku specjalizującego się w kredytach hipotecznych (w odróżnieniu od Polski, w Szwajcarii jest niewiele banków uniwersalnych).

Kredyt hipoteczny w Szwajcarii – jak wygląda proces oceny zdolności kredytowej?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny (niezależnie od kraju pochodzenia potencjalnego kredytobiorcy), należy spełnić szereg rygorystycznych warunków. Nie ma w tym nic dziwnego – kredyt na sfinansowanie zakupu mieszkania ma wartość kilkudziesięciu, a najczęściej kilkuset tysięcy franków szwajcarskich. To właśnie wysoka wartość kredytów hipotecznych sprawia, że banki muszą rzetelnie sprawdzić każdego swojego potencjalnego kredytobiorcę. Proces oceny kredytowej (z angielskiego: credit scoring) ma na celu całościową, kompleksową ocenę aktualnej kondycji finansowej klienta oraz poziom ryzyka niespłacenia kredytu.

Kredyt hipoteczny w Szwajcarii

Proces credit scoringu obejmuje między innymi takie aspekty jak:

  1. poziom dochodów,
  2. struktura dochodów,
  3. sytuacja rodzinna,
  4. wiek,
  5. historia kredytowa.
Poziom dochodów

Co oczywiste, poziom dochodów jest jednym z głównych czynników decydujących o przyznaniu kredytu. Im wyższe zarobki, tym większa szansa na uzyskanie finansowania. Należy przy tym pamiętać, że do łącznych dochodów osiąganych przez kredytobiorcę zaliczają się jedynie legalne, udokumentowane źródła. Wszelkie zarobki uzyskiwane np. z tytułu pracy bez umowy („na czarno”) lub wynagrodzenie płacone pod stołem nie jest ujmowane przez bank.

Struktura dochodów

Ważny jest nie tylko poziom osiąganych przez kredytobiorcę dochodów, ale także ich struktura. Bank szwajcarski szczególnie ceni sobie dochody, które są stabilne. To właśnie dlatego wynagrodzenie z tytułu np. umowy o pracę jest premiowane bardziej niż dochody na tym samym poziomie uzyskiwane w ramach np. prac dorywczych. Posiadanie stałego źródła dochodu (np. w wyniku zatrudnienia na umowie o pracę na czas nieokreślony) oznacza, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać kredyt hipoteczny. Inaczej przedstawia się sytuacja np. freelancerów czy przedsiębiorców, którzy otrzymują często wyższe, lecz nieregularne dochody.
Sytuacja rodzinna

Banki szwajcarskie lepiej oceniają zdolność kredytową osób będących w małżeństwie lub trwałym związku. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty: w takim przypadku nawet jeśli kredytobiorca straci pracę (lub inne dotychczasowe źródło swojego dochodu), to wciąż istnieje możliwość spłaty rat kredytu dzięki dochodom partnerka/partnerki.

Wiek

Wiek potencjalnego kredytobiorcy także jest istotny podczas podejmowania przez szwajcarski bank decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego. Dlaczego czynnik ten jest brany pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej? Odpowiedź na to pytanie jest następująca: kredyt hipoteczny to kredyt przyznawany najczęściej na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

W związku z tym ważne jest, by był on przyznany osobie stosunkowo młodej tak, aby jej wiek produkcyjny było dłuższy niż okres spłaty kredytu. Dzięki temu kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie jeszcze przed przejściem na emeryturę. W czasie emerytury osiągane dochody są zazwyczaj niższe te uzyskiwane w ramach wykonywanej pracy, a ryzyko chorób i śmierci znacząco wzrasta.
Historia kredytowa

Historia kredytowa potencjalnego kredytobiorcy to jeden z najistotniejszych elementów sprawdzanych przez bank szwajcarski podczas credit scoringu. W ramach tego obszaru weryfikowana jest wysokość oraz terminowość spłaty zobowiązań dotychczas zaciągniętych przez klienta.

Korzystny wpływ na ocenę zdolności kredytowej wpływa fakt terminowo spłacanych długów (kredyty, pożyczki, raty abonamentowe, ale także rachunki za czynsz i media). Wbrew pozorom, brak kredytów czy pożyczek bankowych nie wpływa pozytywnie na ocenę zdolności płatniczej klienta. To dlatego niektórzy kredytobiorcy przed staraniem się o kredyt hipoteczny zaciągają mniejsze zobowiązania np. na zakup drobnych sprzętów z zakresu artykułów dla gospodarstwa domowego. Dzięki temu budują oni stabilną historię kredytową.
Liczba spłaconych kredytów podwyższa znacząco maksymalną dostępną do uzyskania wartość kredytu hipotecznego. Z drugiej strony, wystarczy przynajmniej krótkie opóźnienie podczas spłaty zobowiązań w przeszłości, by szwajcarski bank odmówił przyznania kredytu.

Kredyt hipoteczny w Szwajcarii a wkład własny

Podobnie jak w przypadku banków w Polsce, także w Szwajcarii należy przed uzyskaniem kredytu hipotecznego zebrać środki na tzw. wkład własny. Ponieważ banki szwajcarskie stosują restrykcyjną politykę w stosunku do kredytobiorców, minimalny wkład własny wynosi 20% wartości danego lokalu mieszkalnego. W części banków wartość wkładu własnego oscyluje w granicach 25%, a nawet 30%. Środki na wkład własny mogą mieć postać gotówki lub innych aktywów finansowych (np. papierów wartościowych).
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *