Kredyt w Szwajcarii dla Polaków – wszystko, co warto wiedzieć

Kredyt w Szwajcarii dla Polaków – wszystko, co warto wiedzieć

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Banki szwajcarskie od lat słyną między innymi z powodu swojej solidności. Czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu w banku szwajcarskim przez cudzoziemca (np. Polaka)? Oczywiście, tak. Z drugiej strony, należy jednak pamiętać o tym, że proces uzyskania niezbędnego finansowania może być nieco bardziej skomplikowany niż w Polsce (wymagana jest np. dokumentacja dotycząca rezydencji podatkowej). Ponadto, każdy Polak planujący zaciągnięcie kredytu w Szwajcarii powinien mieć na uwadze, że szwajcarski system bankowy różni się od polskiego.

Kredyt w Szwajcarii dla Polaków – co należy wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu?

Przede wszystkim, należy pamiętać o tym, że w przypadku Szwajcarii nie każdy bank oferuje możliwość zaciągnięcia kredytu. Generalnie, w przypadku szwajcarskiego sektora bankowego można wyróżnić dwa główne rodzaje banków:

– placówki, które zajmują się głównie przechowywaniem kapitału pieniężnego zgromadzonego przez klientów (np. w formie lokat bankowych, kont oszczędnościowych itd.). W tego typu bankach zaciągnięcie kredytu nie jest możliwe, niezależnie od narodowości osoby starającej się o uzyskanie finansowania;
– banki o bardziej kompleksowej ofercie środków finansowych, które – podobnie, jak ich odpowiedniki działające w Polsce – oprócz przechowywania środków oferują także możliwość kredytowania.

Kredyt w Szwajcarii dla Polaków

A zatem każdy, kto zamierza uzyskać kredyt w banku szwajcarskim, powinien mieć na uwadze drugą z powyższych grup banków. Banki te, aby móc dotrzeć do jak największego grona klientów, oferują kredyty i pożyczki także cudzoziemcom – dzięki temu rozwiązaniu kredyt w Szwajcarii dla Polaków jest łatwiejszy w uzyskaniu.
Kredyt hipoteczny w Szwajcarii

Podobnie jak w przypadku kredytowania w bankach w Polsce, uzyskanie kredytu hipotecznego w Szwajcarii jest poprzedzone dość skomplikowanym i długim procesem oceny zdolności kredytowej (z ang. credit scoring) kredytobiorcy. Na czym to polega? Credit scoring polega na analizie wypłacalności kredytobiorcy i jest przeprowadzany z użyciem takich kryteriów oceny, do których należą między innymi:

– poziom dochodów – warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że dla banku ważne są jedynie dochody oficjalne, a zatem część wypłaty otrzymywana np. „pod stołem” lub jednorazowe zlecenia realizowane bez umowy nie są zaliczane podczas przeprowadzania oceny zdolności kredytowej.
– źródło dochodów – sama wysokość dochodów jest ważna, lecz nie stanowi jedynego kryterium oceny. istotne jest także to, czy dochody pochodzą np. z umowy o pracę na czas nieokreślony czy z krótkich umów zawieranych na kilka miesięcy.
– liczba dzieci,
– historia kredytowa,

oraz wiele innych. Kryteria oceny zdolności kredytowej są w Szwajcarii dość restrykcyjne, dlatego fakt posiadania nieterminowo spłacanych zobowiązań czy nieregularne dochody radykalnie zmniejszą szanse na pozytywną decyzję banku o przyznaniu kredytu hipotecznego. Warto przy tym pamiętać, że na wynik credit scoringu nie wpływa historia kredytowa dotycząca innych krajów.
Obowiązkowym elementem podczas starania się o kredyt hipoteczny w Szwajcarii jest posiadanie przynajmniej 20% wartości danej nieruchomości. Środki na wkład własny mogą pochodzić z takich źródeł jak np. oszczędności na koncie bankowym, papiery wartościowe (obligacje, akcje) czy środki z trzeciego filaru.

Kredyt w szwajcarskim banku

Generalnie, nie ma przeciwwskazań co do tego, by cudzoziemiec mógł uzyskać kredyt w banku szwajcarskimUdzielaniem kredytów dla cudzoziemców zajmują się najczęściej największe szwajcarskie banki.

Oczywiście stali klienci szwajcarskiego banku, którzy terminowo spłacają zaciągnięte zobowiązania, mogą liczyć na benefity oraz preferencyjne opłaty z tytułu np. użytkowania konta.
Kredyt gotówkowy w Szwajcarii

Podczas starania się o uzyskanie kredytu gotówkowego w banku w Szwajcarii sprawdzane są m.in. dochody klienta oraz jego historia kredytowa. Co ciekawe, negatywnego wpływu na ocenę zdolności kredytowej nie wywierają istniejące zobowiązania – ważne jest to, czy są one regularnie spłacane.

Kredyt na auto w Szwajcarii

Kredyt na auto to popularne rozwiązanie w Szwajcarii, z którego korzystają zarówno sami Szwajcarzy, jak i mieszkający w tym kraju cudzoziemcy (np. Polacy). Alternatywą dla kredytu bankowego na auto jest skorzystanie z leasingu – w ostatnich latach jest to szczególnie popularny sposób finansowania zakupu auta w Szwajcarii, z którego według różnych szacunków korzysta ok. połowa nabywców nowych samochodów osobowych.

Kredyt na auto w Szwajcarii

Co więcej, w ramach współpracy banków szwajcarskich z zagranicznymi firmami będzie możliwe sfinansowanie za pomocą leasingu bądź kredytu na auto samochodów elektrycznych wyprodukowanych przez firmę Tesla. Przeciętne opłaty z tytułu leasingu oraz kredytu na auto w Szwajcarii wynoszą ok. 700-800 CHF miesięcznie.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *