Wpłatomaty i bankomaty ograniczenia liczby banknotów

Bankomaty i wpłatomaty – limity banknotów obowiązujące w polskich bankach

Nie zapomnij zajrzeć do sekcji komentarzy na samym dole

Korzystanie z bankomatów i wpłatomatów to bez wątpienia wygodne rozwiązanie. Ta forma pobierania lub przekazywania gotówki na konto bankowe posiada jednak podstawowe ograniczenie. Chodzi o limitowanie liczby banknotów, które mogą być obsługiwane w czasie pojedynczej operacji. Chcąc bowiem podjąć lub wpłacić większą kwotę pieniędzy musimy wykonać więcej niż jedną transakcję, co dla niektórych klientów bywa irytujące. Limity dotyczące maksymalnej ilości banknotów, którymi posiadacz konta bankowego może rozporządzać w trakcie jednej operacji, zależą od możliwości danego bankomatu lub wpłatomatu. Niniejszy artykuł przedstawia potencjał technicznych tych urządzeń będących własnością kilkunastu największych banków w Polsce.

PKO BP – ile banknotów można pobrać lub wpłacić?

Bankomaty będące własnością działających w Polsce banków obsługują nominały od 20 do 500 zł. W najpopularniejszym polskim banku, czyli w PKO Bank Polski, wykonując pojedynczą operację można wypłacić z bankomatu nie więcej niż 40 sztuk banknotów. Maksymalna wysokość kwoty podejmowanej podczas jednej transakcji zależy od wartości nominałów, jakie są dostępne w urządzeniu. Za jednym podejściem można podjąć kwotę do 5 000 zł.

Z kolei korzystając z wpłatomatów PKO BP największa liczba banknotów, jaką będzie w stanie przyjąć maszyna, jest zależna od jej możliwości technicznych i wynosi maksymalnie 40 sztuk dla starszych automatów, a nawet 300 sztuk w przypadku najnowszych modeli urządzeń. Nie ma tutaj ograniczeń jeśli chodzi o kwoty wpłacanych nominałów.
Santander Bank Polska – jakie są ograniczenia liczby banknotów?

Podobne limity obowiązują w banku Santander. Tutaj dokonując wpłaty poprzez wpłatomat można wykorzystać maksymalnie 50 banknotów. Dotyczy to bardziej wysłużonych typów urządzeń. Nowsze modele pozwalają zdeponować nawet 200 sztuk banknotów o każdym dostępnym w obiegu nominale, w tym banknotów 500-złotowych. Największa zatem kwota wpłaty dokonywanej podczas jednej transakcji wynosi więc, zależnie od modelu wpłatomatu, od 25 000 zł do nawet 1000 000 zł.

Natomiast maksymalna ilość banknotów, które klienci tego banku mogą jednorazowo podjąć z bankomatu, wynosi 30 sztuk. Największa potencjalnie kwota pojedynczej operacji to 6 000 zł, zakładając że podczas jej przeprowadzania wykorzystanych zostanie 30 banknotów o nominale 200 zł.

Pekao SA – limity banknotów, jakie można wypłacić i zdeponować

Jeśli chodzi o dokonywane przez klientów Pekao SA wypłaty z bankomatu istnieją tutaj dwa rodzaje limitów. Jeden dotyczy potencjału technicznego, jakim dysponuje dane urządzenie. Te bardziej zaawansowane są w stanie wypłacić maksimum 40 banknotów. Drugim ograniczeniem jest maksymalna wysokość nominału, jaki można podjąć z bankomatu, najwięcej 100 zł.

Limit banknotów, jakie wpłatomaty przyjmują podczas dokonywania jednorazowej operacji w Pekao SA, to 50 sztuk. Urządzenia te akceptują większość nominałów, z wyjątkiem 500 zł. Łatwo więc wyliczyć, iż maksymalna wysokość wpłaty wynosi tutaj 10 000 zł.
ING Bank Śląski – ilość banknotów obsługiwanych przez bankomaty i wpłatomaty

Posiadane przez ING Bank Śląski bankomaty pozwalają podjąć w czasie jednej transakcji maksymalnie 40 banknotów o największym nominale 100 zł, co daje maksymalnie kwotę 4 000 zł przypadającą na każdą przeprowadzoną operację.

Natomiast możliwości wpłatomatów wyznacza limit 100 banknotów jakie klient może zdeponować podczas pojedynczej operacji, z obsługą wszystkich wartości nominałów, w tym banknotu 500 zł. Dzięki prostej kalkulacji można szybko ustalić maksymalną kwotę wpłaty, która wynosi 50 000 zł. Przy takiej wielkości środków zalecane jest jednak dokonanie jej w dwóch częściach, po 50 banknotów.

Credit Agricole – jakie limity banknotów tutaj obowiązują?

Również bankomaty banku Credit Agricole mają ustalony limit ilości banknotów, które maszyna jest w stanie wydać podczas jednej operacji. Wynosi on 40 sztuk o największym dostępnym nominale 100 zł. Prosto wyliczyć, że za jednym razem można podjąć z bankomatu nie więcej jak 4 000 zł.

W zależności od modelu urządzenia wpłatomat może przyjmować jednorazowo 50, a nawet 200 sztuk banknotów. Istnieje też pułap dotyczący wysokości kwoty, jaką można każdorazowo zdeponować na koncie. W Credit Agricole jest to suma 40 000 zł, którą klient może wpłacić w ciągu doby.
mBank – limity banknotów przy wpłatach i wypłatach

Limit wypłat w mBanku jest taki sam jak w przypadku Credit Agricole i wynosi 4 000 zł, co pozwala pobrać z bankomatu maksymalnie 40 banknotów o nominale 100 zł. Natomiast w przypadku zamiaru wpłaty gotówki na konto liczba banknotów, jakie można włożyć do obsługującego taką opcję urządzenia, to maksymalnie 50 – 300 sztuk, co oczywiście zależy od modelu danej maszyny.

Bank Millenium – ile bankomatów można podjąć oraz wpłacić?

Klienci Banku Millenium podczas jednej operacji mogą pobrać z bankomatu co najwyżej 40 banknotów, a największy dostępny nominał to 100 zł. Oznacza to, że jednorazowo można podjąć 4 000 zł, jednak maksymalna kwota dokonywanej operacji zależy od typu urządzenia, z którego wypłacane są środki. Taki sam limit banknotów – 40 sztuk – obowiązuje także w przypadku wpłatomatów.

Alior Bank – ile banknotów można włożyć do bankomatu

Klienci Alior Banku mogą jednorazowo zdeponować maksymalnie 100 banknotów (wpłatomaty firmy Planet Cash) lub 150 banknotów (urządzenia sieci Euronet) bez ograniczeń kwotowych. Jeśli zaś chodzi o wypłaty z bankomatów w tym banku za każdym razem można pobrać maksymalnie 40 sztuk banknotów o największym nominale 100 zł.
BNP Paribas – limit banknotów, jakie można podjąć i zdeponować

Posiadając konto w banku BNP Paribas można na nie wpłacić gotówkę korzystając z wpłatomatów zlokalizowanych w oddziałach banku oraz urządzeniach Planet Cash i Euronet. Podczas jednorazowej operacji można włożyć do maszyny do 200 sztuk banknotów. Klienci banku mogą wypłacić z bankomatu jednorazowo maksymalnie 40 banknotów o nominale 100 zł.

City Handlowy – limit ilości banknotów przy wpłatach i wypłatach

Będąc posiadaczem konta w City Handlowy podczas przeprowadzania pojedynczej operacji wpłaty pieniędzy poprzez wpłatomat własny banku mamy możliwość wykorzystania tylko 50 sztuk banknotów. Z kolei klienci tego banku korzystający z bankomatów sieci Euronet Polska, która obsługuje również inne wiodące banki w Polsce, w ramach jednej operacji mogą wypłacić maksymalnie 40 banknotów o najwyższym udostępnionym nominale 100 zł.
Banki Spółdzielcze – ile banknotów można wpłacić do wpłatomatów

Jeśli chodzi o operacje dokonywane poprzez samoobsługowe urządzenia banków spółdzielczych ilość banknotów, które można wypłacić lub zdeponować na koncie, jest zależna od konkretnego oddziału Banku Spółdzielczego. Potencjał techniczny tych urządzeń jest bardzo zróżnicowany. Przykładowo, wpłacając większą sumę środków w Banku Spółdzielczym w Wyrzysku klient jednorazowo może wykorzystać maksymalnie 40 sztuk banknotów. Tymczasem wykonując analogiczną transakcję w wybranej filii Banku Spółdzielczego w Więcborku ma do dyspozycji aż 400 banknotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *